Yaşam 2022 kısa resimli ve anlamlı emek vermek, vefa sözleri! Emek ile ilgili sözler

2022 kısa resimli ve anlamlı emek vermek, vefa sözleri! Emek ile ilgili sözler

2022 kısa resimli ve anlamlı emek vermek, vefa sözleri! Emek ile ilgili sözler

Emek ile ilgili sözler, bir yandan insanlara tavsiye verirken diğer yandan da hayatın gerçeklerini tüm açıklığı ile ortaya koyuyor. Emek vermek, emek verene de vefa göstermek ise karşılık bir alışverişten ziyade sevilene karşı yapılması gerek en önemli kurallar arasında yer alıyor…

Kısa resimli ve anlamlı emek vermek, vefa sözleri, sevdiğine, yakınına veya dostuna elinden gelen her şeyi yaparak, yanında olarak, destek ve emek vermiş ancak karşılığında görmezden gelinmiş pek çok kişi tarafından aranıyor. İşte, sosyal medyada kolaylıkla paylaşabileceğiniz emek ile ilgili sözler…

2022 KISA RESİMLİ VE ANLAMLI EMEK VERMEK, VEFA SÖZLERİ

 • Sevgi emekmiş. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür bırakacak kadar sevmekmiş.
 • İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.
 • Emek vermeden bir şeye ulaşmayı düşünmek, hayalperestlikten başka bir şey değildir. Niyazi F. Eres

 • Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir. Hud Suresi, 6
 • Alın terinin döküldüğü, helal ekmeğin kazanıldığı yerde emek sahibi değil, emek hırsızları zengin olur.
 • İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.

 • Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder. Abraham Lincoln
 • İnsanların hepsi kendi rızıkları peşinden koşar. Emek harcayarak çalışırlar ve bundan kazandıklarını kendileri ve ailelerine harcayarak yaşarlar.
 • Emek vermeden kazanılanların, gözden çıkarılması da kolay olur.

 • Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur. Samuel Johnson
 • Emek için çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan
 • Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

 • Emek değerdir ama en yüce değil. - Gürbüz Azak
 • Emek, alın teri ve başarı el ele yürür. Niyazi F. Eres
 • Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles

 • Emek sermayesiz, sermaye emeksiz olmaz. Papa Leo xııı
 • Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. Sofokles
 • İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder çünkü yol düz ve kısadır fakat iyiliğin önüne Allah alın terini koymuştur. Hesiodos

 • Kırışmış alnıma bakma hor, değerimi asil adamlara sor, mücadele demektir verdiğim emek, ihanettir hortum ile emmek. Selim Temiz
 • Kul, dünyadan göç etmeden kendisi için takdir edilen rızkı alacaktır. Hadis-i Şerif
 • Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça; insanlık için, toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır. Gündoğdu Yıldırım

 • En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın eI emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır. Hz.Muhammed(s.a.v)
 • Emeğin kutsal bir değer olduğu anlatılmadıkça; insanlık için, toplum için emek harcanması gerektiği ruhlara yerleştirilmedikçe geleceğimiz karanlıktır. Gündoğdu Yıldırım
 • İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescitte oturmasın. Kim böyle yapar ve Allah’ım beni rızıklandır derse, şüphesiz bu, sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar ne de gümüştür Emek çekilmiş her şey, değerlidir. Mimar Sinan

 • Alın teriyle ıslanan toprak, kurumaz. İbrahim Olcaytu
 • Alın teriyle kazanılan kutsal ekmek, başı boşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır. Crowquill
 • Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir.
 • Hiç kimse, elinin kazandığından daha hayırlı ve tatlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da (A.S.) bizzat çalışarak elinin emeğini yerdi. Buhari

 • Büyük olmanın yolu da deha gibi çalışma ve alın terinden geçer. Albert Camus
 • Kimin sana bir emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın. Yusuf Has Hacib
 • En çok bolluk getiren yağmur, alın teridir. Cenap Şahabettin

EMEK İLE İLGİLİ SÖZLER

 • Büyük değeri olan şeyler ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri ararken sarf ettiğimiz emek kadardır. İmam Maverdi
 • İşleri Allah’a ısmarlama (tevekkül), ancak, alın teri dökmüşlerin hakkıdır, alın terinin hakkıdır, alın teri sabrının meyvesidir. Sezai Karakoç
 • Yeryüzünde yürüyen her canIının rızkı, yaInızca AIIah’ın üzerinedir. Hud Suresi, 6

 • Ne karınca zayıf olmakla aç kaIır, ne de arsIan pençesinin ve kuvvetinin zoruyIa karın doyurur. Sadi
 • Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası.
 • En hayırlı ve tatlı kazanç, insanın el emeği, göz nuru, alın teri ile kazandığı rızıktır.
 • Karanlık geceleri ben uykusuz geçirirken, sen sabaha kadar uyuyorsun. Ondan sonra da bana yetişmek istiyorsun. Ne gezer?
 • Sevmek için “yürek”, sürdürmek için “emek” gerek.

 • Sevgi ne boğazda ne mum ışığında yeme yemek… Ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi bir lokma da iki mutlu insan demek.
 • Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem güzel hem temiz hem de helaldir.
 • Sevmek zaman ayırıp emek vermektir. Boş zamanları doldurmak değil.
 • Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında, işte o zaman değişirsin…
 • Yorgunluk kadar sağlıklı ve belki de yorgunluk kadar etkili uyku ilacı hemen hemen yok gibidir.

 • Helal olsun tuttuğu eli bir ömür bırakmayana.
 • Anlamak masraflı iştir, emek ister gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa… Biraz kötü niyet biraz da yetersizlik kafidir.
 • Başınız hareket ettiği ve sallandığı müddetçe rızıktan ümit kesmeyin. Hadis-i Şerif
 • Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin ve kuvvetinin zoruyla karın doyurur. Sadi
 • Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın; rehberi şeytan olmuştur

 • Bir insan size alın teriyle zengin olduğunu söylerse, ona şu soruyu sorun; kimin alın teriyle? Don Marquis
 • Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır. Peter Ferdinand Drucker
 • “Devletin malı deniz yemeyen domuz” mantığı ile değil, emeğin yüceliği değeriyle ülke bireyleri yetiştirilmelidir. Emek vermeden, taş taş üstüne konamayacağı öğretilmelidir. Güzel bir gelecek için bedelinin ödenmesi gerçeği, tüm ülke bireylerinin beyinlerine kazınmalıdır. Gündoğdu Yıldırım
 • Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm süren bir ahengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Kapitalizmin kuralıdır; üretim sürecinde emeğin maliyetinin artışı kâr oranını azaltır. Bu maliyetin içinde en temel olan işçilerin ücretleridir, işçi sağlığı ve güvenliği maliyetleri de bu başlık altında ele alınır. Günümüz dünyasında mevcut işçi sağlığı ve güvenliği hizmetleri sanıldığı gibi işverenlerin yufka yürekleri ile ilişkili değildir. Nilay Etiler

 • Yakın geçmişin tarım toplumunda insanın can ve ter yoldaşı olan emektar atın, öküzün kanını emerek geçinen at sinekleri, günümüzde de insanın yakasına, etine, kanına yapışarak asalaklığını sürdürmektedir. Alper Akçam
 • İşçi; emek verendir. Alın teri dökendir. Faiz yerine bereketi tercih edendir. Kimseye boyun bükmeyen, rızkını Allah’tan bilendir. Üç günlük dünyaya gereken dokuz öğünü, helalinden isteyendir. İşine kattığı niyet ve besmele ile onu ibadete çevirip, kaderine düşen rolü, dürüst, temiz, örnek olarak yaşayıp; bunları da ameli salihe çevirendir. Veren eldir. Minnet etmeyendir. Mehmet Deveci
 • Kılıç ve saban. Bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup oldu. Tarihin bütün vakaları ve hadiseleri, hayatın bütün müşahadeleri bunu teyit ediyor. Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün bu olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa, bunun hikmeti aslisi şudur; çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanıyorken, öteki eliyle sabanla topraktan ayrılmadı. Mustafa Kemal Atatürk
 • Toplumların değişmesinde, teknolojinin gelişmesinde, demokrasinin yeşermesinde, ekonomik kalkınmada kısacası yaşamın her alanında emek işçilerinin alın teri el emeği, göz nuru vardır. Gündoğdu Yıldırım

SIRADAKİ HABER