Hayvanlar - Çevre Bataklıklar iklim değişikliğine nasıl fayda sağlıyor? İşte mavi karbon mucizesi

Bataklıklar iklim değişikliğine nasıl fayda sağlıyor? İşte mavi karbon mucizesi

Bataklıklar iklim değişikliğine nasıl fayda sağlıyor? İşte mavi karbon mucizesi

Okyanuslar tarafından atmosferden yakalanan karbodioksit "Mavi Karbon" iklim değişikliğiyle mücadelede anahtar olabilir. Ormanların iklim değişikliği ve doğal dengeye sağladığı katkı gibi mavi karbon da kıyı sistemlerinde karbon emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği sorununa büyük katkı sağlıyor. İşte yapılan araştırmalardan bataklıklar ve dere kıyıları ile alakalı çarpıcı sonuçlar... / ÖZEL

Mavi karbon, deniz suyunda ve tortularda depolanan çeşitli karbon formları da dahil olmak üzere okyanuslar ve kıyı ekosistemleri tarafından atmosferden yakalanan karbondioksiti ifade eder. Ormanlar gibi, kıyı ekosistemleri de iklim değişikliğini azaltma stratejilerini geliştirmek için doğanın nasıl kullanılabileceğini gösterir. Mavi karbon projelerinin başlatılması ve güçlendirilmesi, ülkelere, "Paris İklim Anlaşması" kapsamındaki karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmaları ve ayrıca küresel topluluklar için kıyıların korunması ve gıda güvenliği için büyük fırsatlar sunuyor.

MAVİ KARBONUN KÖKENİ

2009 yılında, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve UNESCO ortaklaşa Mavi Karbon ile alakalı bir değerlendirme raporu yayınladı. Yeryüzüne yayılan fazla karbonun büyük bir kısmı fotosentez yoluyla ormanlar ve okyanuslar gibi ekosistemler aracılığıyla yakalanır. Bu karbon emisyonunu azaltır ve havayı temizler iklimleri düzenler. Rapor, fazla karbonun neredeyse yarısından daha büyük bir kısmının (%55) deniz organizmaları tarafından yakalandığını gösteriyor..

2019 yılında ise İklim Değişikliğinde Okyanuslar ve Kriyosfer Özel Raporu'nu yayınladı ve bu raporda, mavi karbonun iklim değişikliğini azaltmak için doğal deniz sistemlerinin birincil yöntemi olması gerektiğine dikkat çekildi.

BU BATAKLIKLAR BİR HARİKA!

Mavi karbon, iklim değişikliğini azaltmada ve iklim değişikliğine uyum sağlamada olumlu bir rol oynar. Bu bizim için kıyı şeritlerinin, bataklıkların veya derelerin temiz hava için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Mangrov, gelgit sonucu oluşan haliçlerde, tuzlu bataklıklarda ve çamurlu kıyılarda sık ormanlar oluşturan bazı ağaç ve çalı türlerine ve oluşturdukları ormanlara verilen addır. Mavi karbon üretren

Mangrovlar , deniz otu yatakları, kıyıdaki tuzlu bataklıklar ve makroalgler, gezegenimizin kıyıları boyunca karbonu yakalayan ve tutan dört ana doğal karbon yutağıdır. Mangrovlar, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada etkilidir ve sera gazlarının atmosfere girmesini etkin bir şekilde durdurarak karbondioksiti emme ve depolama kapasitesine sahiptir.
  • Mikroorganizmalar, deniz kimyasal sentetik organizmaları, kril, kabuklu deniz ürünleri ve balıklar, fotosentez ve günlük aktivite yoluyla karbondioksiti emer
  • Kıyı bitki örtüsünün işlevi doğal karbon havuzunu korumak ve sürdürmektir.

Diğer bir deyişle mangrov, kıyı bataklığı ve deniz çayırı gibi su yataklarının insan faktörleriyle yok olmasını engellemek, iklim değişikliği açısından önemlidir.

Araştırmalar ve bu açıklamalar gösteriyor ki, bazı bataklıklarımız ya da dere yataklarımız çevreye düşündüğümüzden fazla yarar sağlıyor olabilir.

Doğal hafifletme önlemleri, okyanusun, özellikle deniz yaşamı için, sera gazlarını ortadan kaldırma konusundaki uzun vadeli (yüzyıl ölçeğinde) yeteneğini de geliştirebilir. Ayrıca, büyük ölçekli alg çiftçiliği yoluyla fosil yakıtlara alternatif olarak biyoyakıt veya biyogaz üretimi, emisyon azaltımının desteklenmesine yardımcı olabilir; ve karbonu yakalamak ve depolamak için algler kullanılarak, atmosferden daha fazla miktarda karbondioksit uzaklaştırılır. Mavi karbonla ilgili uyum, esas olarak kıyıdaki fiziksel süreç bozulmasını, ekosistem bozulmasını ve biyolojik çeşitlilik kaybını içerir.

SIRADAKİ HABER