YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin gelişmesi için kadının gücüne inanan kurumlar, kadınların iş hayatına girmesini sağlayacak, kadın girişimcileri destekleyecek, yetkinliklerini güçlendirecek önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorlar. İşte o projelerden örnekler...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 verilerine göre, toplam nüfusumuzun yüzde 49.8’ini kadınlar, yüzde 50.2’sini erkekler oluşturuyor. Ancak nüfusun yarısını oluşturan kadınlar iş hayatında aynı şekilde temsil edilmiyorlar. Dünya Ekonomik Forumu’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre kadınların ekonomiye ve işgücüne katılımında Türkiye, 153 ülke arasında 136’ncı sırada, cinsiyet eşitliği sıralamasında ise 130’uncu sırada...

HİZMET SEKTÖRÜNDE

Çalışma hayatının içinde her geçen gün daha etkin bir rol oynayan kadının ülkelerin gelişmişlik seviyesine etkisi büyük. Çünkü kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın dikkat çeken bir öğesi olarak kabul ediliyor. Ancak ülkemizde yapılan birçok çalışmaya karşın kadınların işgücüne katılımında henüz istenen noktada değiliz. TÜİK İşgücü İstatistikleri’ne (Ekim 2019) göre, kadınların istihdama katılım oranı yüzde 32.2, en fazla istihdam ise hizmet sektöründe...

EKONOMİK ZORUNLULUK

Kadın istihdamı, bir ülkenin kalkınması sürecinde dikkate alınması gereken en önemli parametrelerden biri olarak kabul ediliyor. Dünyada büyümeyi tetikleyebilecek üç konu olduğu vurgulanıyor: Şehirleşme, kadınların ekonomiye katılımı ve inovasyon. Türkiye’de kadının iş gücüne katılımını OECD ortalamasına çıkarırsak GSYİH’nın yüzde 20 büyüyeceği öngörülüyor. Dolayısıyla, kadın istihdamı sadece sosyal bir konu değil aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk.

TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE TAŞIYACAKLAR

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, kadınların ekonomiye daha çok katılmalarının kadın girişimci sayısının artmasının önemine değinerek, “Bunu yapamadığımız takdirde nüfusumuzun yarısının enerjisini, aklını, bilgi birikimini yeterince kullanamıyoruz demektir. Türkiye’nin kalkınmasını sürdürülebilir bir zemine oturtması, potansiyelini tam olarak hayata geçirebilmesi buna bağlıdır. Kadınların iş sahibi olmaları, daha fazla girişimci çıkması Türkiye’yi geleceğe taşıyacak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve refahını mümkün kılacaktır” diyor.

ÖNCE EĞİTİM

❱Kadın istihdamının artırılması için en önemli konu eğitim. Nitelikli çalışanlar için sadece yüksekokul değil mesleki okulların da sayılarının artırılması, kız öğrencilere erken yaşlardan itibaren mesleki eğitim ve beceri kazandırılması önem taşıyor. Kadınlara yönelik eğitim programlarında yeni gelişen meslek alanlarına yer verilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan niteliklerin kazandırılması gerekiyor.

'SEDEFTEKİ İNCİLER’

❱Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı, kız öğrencileri desteklemek amacıyla geliştirdiği ‘Sedefteki Inciler’ projesi ile her yıl mühendislik eğitimi alan kızlara burs veriyor. Yeni dönemde 100 mühendis kıza destek olacak Vakıf, fark yaratan, değer katan, üreten genç kadınların iş hayatında yer alması gerektiğine inanıyor. Ayrıca, kadın istihdamının ve mühendisliğin ülkemiz için önemini vurgulamak üzere gönüllü mühendisleri ile liselerde motive edici konuşmalar düzenliyor.

TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI

Limak Vakfı genç kızların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesini başlattı. Mühendislik eğitimi alan ve/veya alacak olan kız öğrencileri, eğitimlerinin farklı aşamalarında ve birçok yönden desteklemek üzere yola çıkan ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesi, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor.

SAĞLIKTA ÖN SIRALARDALAR

Çalışanlarının yüzde 60’ını kadınların oluşturduğu sağlık sektöründe kadınları iş hayatında destekleyecek, gençleri sektöre kazandırmayı hedefleyen uygulamalar göze çarpıyor.

  • GSK Türkiye, kadınların yönetimsel pozisyonlarda yer almasına yönelik destekleyici uygulamalara öncelik veriyor. Ayrıca sektörde de kadınları destekleyecek projeleri hayata geçiriyor. ‘Sahayı Keşfet’ programı ile tüm Türkiye’de üniversiteli gençlerin ilaç sektörü ile ilgili farkındalıklarını artırırken; çeşitli gelişim fırsatlarıyla öğrencileri kurumsal hayata ve saha rollerine hazırlamayı hedefliyor. GSK Türkiye, 17 şehirden 41 öğrencinin katılımıyla başlattığı programın ilk fazında, 27 mezun verdi.
  • KAGİDER ve Sanofi Türkiye işbirliğiyle 10 yıldır hayata geçirilen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmayı, kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yaratmayı ve kadın istihdamına katkı sağlanmasını hedefliyor. Bugüne kadar 800 kadının sertifika aldığı programdan, bu yıl 200 kadının daha faydalanması bekleniyor.

GİRİŞİMCİYE DESTEK

TÜIK Mart 2020 verilerine göre, Türkiye’de toplam girişimci sayısı 1 milyon 193 bin... Kadın girişimci sayısı ise 136 bin yani işverenlerin yüzde 11’i kadın. Türkiye Ihracatçılar Meclisi’nin (TIM) 2018-2019 raporuna göre, 71 bin ihracatçı firmanın sadece yüzde 7.3’ü kadınlardan oluşuyor.

KADIN İHRACATÇI PROGRAMI

❱İhracatçı kadınların oranını arttırmayı hedefleyen KAGIDER, UPS ve KEDV işbirliği ile ‘Kadın Ihracatçı Programı’nı sürdürüyor. Kadınların sınırları aşmalarını, zorlukların üstesinden gelmelerini ve faaliyetlerini küresel piyasalara taşıyarak yeni gelecekler kurmalarını sağlamayı amaçlayan program kapsamında kadın girişimcilere yönelik düzenlenen eğitim seminerleri ile 10 bin kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

1 YIL ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

❱DFDS Akdeniz Iş Birimi ‘Kadın Için Taşıyoruz’ projesi ile pandeminin küresel ekonomide yarattığı yakıcı etkiyi ilk elden ve ciddi şekilde hisseden kadın girişimcilere destek sağlıyor. Proje kapsamında, girişimci kadınların ürettiği ürünler, DFDS tarafından 1 yıl boyunca ücretsiz olarak taşınacak.

EL EMEĞİ GELİR GETİRİYOR

❱Türkiye Vodafone Vakfı da ‘Girişimcilikte Önce Kadın’ diyor... Kadınların halk eğitim merkezlerinde ve olgunlaşma enstitülerinde ürettikleri el emeği ürünlerin gelir getirici bir faaliyete dönüşmesi için iletişim teknolojilerini kadınların hizmetine sunuyor. Kadınları tüketiciyle buluşturma amacıyla açılan oncekadin.gov.tr web sitesi kanalıyla satış yapmalarına destek oluyor.

❱13 yıldır Türkiye’nin kadın girişimcilerini seçen Garanti Bankası, daha önce kamuoyu önüne çıkmamış önemli iş fikirlerini, başarı hikayelerini ortaya çıkartıyor ve destekliyor.

AKARYAKITTAN TARIMA HER ALANDA

❱OPET, ‘Kadın Gücü Projesi’ ile kültürel ve toplumsal bir dönüşüm için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Her akaryakıt istasyonunda en az iki kadın çalışan olmasını hedefleyen proje, akaryakıt satış yetkilisi, market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma olanağı sunulmasını amaçlıyor. Proje başlangıcında Türkiye’de 1500’ü aşkın OPET istasyonunda 1541 kadın çalışan bulunurken, Temmuz 2020 itibarıyla 2327 kadın çalışana ulaşılmış.

❱Türk Traktör, ‘Filizlerin Mucizeleri’ projesi ile traktör üretiminde kadınların da var olmasını sağlamayı, kadın istihdamını arttırmayı ve kadın çiftçilerle yapılacak ortak çalışmalar ile tarımda kadınların makine kullanımının arttırılmasını hedefliyor.

❱Muratbey, Peynire Değer Katanlar projesi kapsamında kadın süt üreticilerine destek oluyor, kaliteli süt üretimi için eğitimler düzenliyor.

❱‘Kadın varsa imkansız yoktur’ diyor Tuluhan Tekelioğlu, ‘Yapabilirsin’ belgeselinde... Türk Tuborg’un ‘%100 Gönüllüyüz’ kapsamında 6 ilde binlerce kadınla buluşturduğu belgesel kadınların tüm imkansızlıklara, eşitsizliklere, ayrımcılığa rağmen nasıl yoktan var edebildiğini, öncülük edip fark yarattığını başarılı olmuş kadınların hikayeleri ile anlatıyor.

❱Kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerinin çoğu da bu amaca hizmet ediyor, kadınlarımızı eğitmeyi, geliştirmeyi, girişimci olmalarını desteklemeyi, haklarını korumayı, yörelerinde öncülük yaratmalarını, farklı olmaktan korkmamalarını öğretmeyi hedefliyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI YÜKSEK

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Şirket’ ödülünü alan A101, sektördeki kalifiye kadın çalışan sayısının artmasını hedefliyor. Bu amaçla perakende sektörüne kadın yönetici yetiştiren LEAD Network ve Lead to Lead Mentorluk Programı’nın da destekçileri arasında yer alıyor. Program çerçevesinde sektörün önemli üst düzey kadın ve erkek deneyimli yöneticileri, sektörün gelecek vadeden kadın yöneticilerinin kişisel ve kariyer gelişimine destek oluyorlar.
  • Türkiye’nin en büyük internet şirketi ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, yaklaşık 50 bin KOBİ ile çalışıyor. Bu KOBİ’lerin dörtte biri kadınlardan oluşuyor. Trendyol, dünyanın en önemli teknoloji şirketleri arasında, kendi klasmanında yüzde 48 kadın çalışan oranıyla dünya birincisi.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder