Eve haciz geldi!

AA
Milyonlarca kişi bankaya borçlu. Bankalar Birliği'nin verilerine göre; 29.2 milyon kişinin bankalara toplam 507 milyar lira kredi borcu bulunuyor. İhtiyaç, konut, taşıt kredisi ve kredi kartı...

Borç sadece bankalara değil. Sadece bankalar değil, firmalar da alacaklı durumda. Bir başka ifadeyle ülkenin yarısı borçlu durumda.
 
Bunlar kapsamda değil
 
Tüm borçlar zamanında ödenemiyor. Belli bir süre sonra alacaklı borcun tahsili için İcra Daireleri aracılığıyla haciz işlemi başlatıyor. Araba, arsa gibi gayrimenkule haciz gelebiliyor.

Ancak her şey haczedilemiyor. Yasa, para ve kıymetli eşya dışında kişinin hayatını sürdürmesi için gerekli ev eşyalarının (buzdolabı, televizyon gibi) haczini engelliyor.
 
Lüks kabul edildi
 
İcra ve İflas Kanunu'na göre borçlunun 'haline münasip evi' yani kendisi ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek evi de haczedilemiyor.

Ancak, Yargıtay'ın aldığı kararlardan bir tanesinde evin hangi durumda haczedilebileceğine dikkat çekildi. Mahkeme, 130 bin liralık bir konutu lüks kabul ederek, haczin yolunu açtı. Karar milyonlarca borçlu ev sahibi için emsal.
 
 
Olay nasıl gelişti?
 
Bir vatandaşın borcundan dolayı, ailesi ile oturduğu evine haciz geldi. Vatandaş, haczedilen konutun aile konutu olduğunu belirterek, İcra Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Mahkeme, borçluyu haklı buldu ve haczin kaldırılması yönünde karar verdi. Alacaklı kararı temyiz etti. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ise evin asgari ihtiyacı karşılayacak değerin üzerinde (130 bin TL) olduğuna hükmetti.
 
 
Amaç kişiyi açıkta bırakmamak!
 
Bir evin borçlunun haline uygun olup olmadığı, borçlunun haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. İcra mahkemesi, bilirkişi yoluyla borçlunun durumunu tespit ettiriyor. Evin kıymeti, asgari nitelikteki ihtiyaçları aşıyorsa (örneğin villa ise) yeni bir ev alabilecek miktar borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabiliyor.
 
 
 
Başka neler haczedilemez?

 
* Yasaya göre; aile için lüzumlu eşyalar.
* Borçlu çiftçi ise geçimi için gerekli olan arazi ve hayvanları ve nakil vasıtaları ve ziraat aletleri.
* Borçlunun sanat ve mesleği için lüzumlu alet, edevat ve kitapları.
* Arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları.
* Borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği; üç keçi veya koyunu ile bunların üç aylık yem ve yataklıkları.
* Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları.
* Gazilere bağlanan emekli maaşları ile ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen tazminat ve ikramiyeleri.
* Bedeni zarar nedeniyle kişinin kendisine ve ailesine ödenen tazminatlar.
* Öğrenci bursları.
* SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı.
* Çalışanın maaşının dörtte birinden fazlası.
 
 

Sıradaki haber yükleniyor...