50 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Soru: 1 Ocak 1966 doğumluyum. 1986’da askerliğimi 18 ay olarak yaptım. 25 Ekim 1989’da SSK’lı oldum. 8000 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Hayrettin OLÇAR

Cevap:
Başlangıçtan önce yaptığınızdan askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihinizi 18 ay geri götürerek emekli olmak için; 25 yıl sigorta, 5375 gün prim ve 50 yaş şartına tabi olmanızı sağlıyor. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 1 Ocak 2016’da emekli olabilirsiniz.

Beyan edilmeyecek gelirler

Soru: Dünkü gazetede 2012’ye ilişkin beyan edilecek gelirleri yazmıştınız. Bu yıl beyan edilmeyecek gelirler hakkında bilgi verebilir misiniz? Alacak faizleri kaç liraya kadar beyan edilmiyor? Şevket ASLAN

Cevap:
2012’de elde edilen aşağıdaki gelirler için yıllık Gelir Vergisi beyannamesi verilmeyecek, başka gelirlerden dolayı beyanname verilse bile beyannameye dahil edilmeyecek.
- Tek işverenden alınan ve vergi kesintisi yapılan ücretler (miktarı ne olursa olsun),
- Banka mevduat hesabından elde edilen faiz gelirleri (tutarı ne olursa olsun), 
- Repo gelirleri (tutarı ne olursa olsun),
- Döviz tevdiat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri (tutarı ne olursa olsun),
- Katılım bankalarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, 
- Off-Shore ülkelerden elde edilen ve tutarı 1290 lirayı aşmayan faiz gelirleri,
- Yabancı ülkede banka hesaplarından elde edilen 1290 lirayı aşmayan faiz gelirleri, 
- Kurumların 1290 lirayı aşmayan alacak faizleri, 
- Anonim şirketlerden elde edilen 50 bin lirayı aşmayan temettü geliri,
- Limitet şirketlerden elde edilen 50 bin lirayı aşmayan kâr payı,
- 31 Aralık 1998 ve öncesi elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları,
- Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları,
- Menkul kıymet yatırım fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıklarından sağlanan kazançlar,
- Risk sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarından sağlanan kazançlar,
- Gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarından sağlanan kazançlar, 
- 1 Ocak 2006 sonrası ihraç edilen hazine bonosundan elde edilen faiz geliri (tutarı ne olursa olsun),
- 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilen hazine bonosu alım-satım kazançları, 
- 1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilen devlet tahvillerinin alım satımından elde edilen ve tutarı 20 bin lirayı aşmayan kazançlar, 
- 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilen devlet tahvilinden elde edilen faiz gelirleri (tutarı ne olursa olsun),
- 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilen devlet tahvili alım satımından sağlanan kazançlar (tutarı ne olursa olsun), 
- Tutarı 25 bin lirayı aşmayan eurobond faiz gelirleri,
- 1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilen eurobondların alım satımından sağlanan ve tutarı 20 bin lirayı aşmayan kazançlar, 
- İki yıl elde tutulduktan sonra elden çıkartılan anonim şirket hisse senedi alım-satım kazançları (tutarı ne olursa olsun), 
- Borsa kazançları (tutarı ne olursa olsun), 
- Kooperatif hissesi satışından elde edilen ve tutarı 8800 lirayı aşmayan kazançlar,
- 5 yıl elde tutulduktan sonra satılan gayrimenkul satışından sağlanan kazançlar (tutarı ne olursa olsun),
- 3000 lirayı aşmayan konut kira gelirleri, 
- Gelir Vergisi stopajına (kesintisi) tabi tutulmuş olan ve tutarı 25 bin lirayı aşmayan işyeri kira gelirleri,
- Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, 
- Diğer ücretler,
- Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif suretiyle vergilendirilen; 
- Ücretleri,
- Serbest meslek kazançları,
- Menkul sermaye iratları, 
- Gayrimenkul sermaye iratları, 
- Kurumlardan elde edilen kâr payları, 
- Dar mükellef gerçek kişilerin gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançları, 
- Kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısımları, 
- Dar mükellef gerçek kişilerin kazanç ve iratlarından ibaret olan gelirleri. Yukarıda da değindiğimiz gibi alacak faizleri 1290 lirayı aşmadığı sürece beyanı gerekmiyor. Aşıyorsa alacak faizinin tamamını beyan edeceksiniz.


İşveren haksız yere işinize son vermişse tazminat alabilirsiniz

Soru:
4 yıldır çalıştığım yerde Ocak 2013’te işime son verdiler. Ancak tazminat da ödemediler. Haklarımı nasıl alabilirim? ZAHİDE

Cevap:
Şayet işten haksız yere çıkartılmışsanız kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kullanmadığınız izin sürelerinin ücretinin işten ayrılırken ödenmesi gerekirdi. İş mahkemesine dava açarak hakkınızı yargı yoluyla almaya çalışabilirsiniz. Ancak, işveren haklı bir nedenle işinize son vermişse sadece kullanmadığınız izin sürelerinin ücretini alabilirsiniz.

7000 gün prim ve 58 yaş şartına tabisiniz.

Soru:
1 Şubat 2000’de SSK’lı oldum. Ne zaman emekli olabilirim? Nuran DOĞANCI

Cevap:
7000 gün prim ve 58 yaş şartına tabisiniz. Her iki şartı birlikte sağlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

 

Yazarlarımızdan

08 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder