Doğumunu borçlanırsa anneniz emekli olabilir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Soru: Annem 1955 doğumlu. 1993-1998 yıllarında 20 gün primi ve 30 ay Bağ-Kur’u var. Yalnız Bağ-Kur’da hiç prim ödenmemiş. Aftan yararlanıp Bağ-Kur kapatılmış. Annemin emekli olma şansı var mı? * Mehmet KILIÇOĞLU

[[HAFTAYA]]

Cevap: Tabii ki annenizin emekli olma şansı var. Primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir. 1993’te sigortası başladıktan sonraki bir tarihte doğumu veya doğumları varsa, borçlanarak gün kazanabilir. Örneğin; bir doğum için 720 gün, iki doğum için 1440 gün, üç doğum için 2160 gün kazanabilir.

Torba yasa prim eksiğini borçlanmayla Tamamlama Hakkı geTİrmedİ

TORBA YASA PRİM EKSİĞİNİ BORÇLANMAYLA TAMAMLAMA HAKKI GETİRMEDİ

Soru: Babam 1 Temmuz 1949 doğumlu. 1000 gün prim eksiği bulunuyor. Gazetede 65 yaşını doldurup prim borcu olanların toplu ödeme yaparak emekli olabileceğini Cumhurbaşkanı’nın kabul ettiğini ve Resmi Gazete’de yayınlandığını okudum. Bu durumda biz de sigortaya müracaat edip toplu ödeme talebinde bulunabilir miyiz? * Aslı CİNER

Cevap: Maalesef okuduğunuz haberin bir kısmı doğru, bir kısmı doğru değil. Şöyle ki, torba yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve 11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Haberin bu kısmı doğru. Ayrıca prim borcu olanların prim borcunu taksitle ödeyebilecekleri de doğru. Çünkü yasa esas itibarıyla prim borcu olanlara borçlarını 36 ayda 18 eşit taksitte ödeme imkanı sağlıyor. Şayet babanızın prim borcu varsa, prim borcunu torba yasanın sağladığı avantajla ödeyebilir. Prim ödemesiyle emekli olma şartlarını sağlıyorsa emekli olabilir. Haberin 65 yaşını dolduranların prim eksiğini toplu ödeme yaparak tamamlayıp emekli olabileceği kısmı doğru değil. Babanızın prim borcu yoksa ve 1000 gün prim eksiği varsa, 1000 gün prim eksiğini tamamladığında emekli olabilir.

Torba yasadan babanıza fayda yok

Soru: Babamın sigortası 453 gün oldu. 1987’de sigortası başladı ama çalıştığı yer sigortasını yatırmadı. Sigortası yatırılmayalı 27 yıl oldu. Torba yasaya göre babam nasıl emekli olabilir? * Onur ÖZTÜRK

Cevap: Torba yasa maalesef babanızın sorununu çözmüyor. Çünkü yasa borçlanma hakkı getirmediği gibi, sigortasız çalıştırılanlarla ilgili bir düzenleme de getirmedi. 1987’de çalıştığı işyeri babanızın girişini hiç bildirmemiş ve prim ödememişse bugün için yapacağı bir işlem yok. Çünkü işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde hizmet tespit davası açmadığından, hakkı zamanaşımına uğramış. Fakat sorunuzda babanızın sigortasının 1987’de başladığı ancak prim ödenmediğini belirtiyorsunuz. Şayet işveren babanızın sigorta girişini kuruma bildirmiş ancak çalışma süresini bildirmemişse, hizmet tespit davası açabilir. Emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. Babanızın sigorta başlangıcı 1987 ise primini 3600 güne tamamlayacağı tarihte 60 yaşını da dolduruyorsa emekli olabilir. Doldurmuyorsa, 60 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabilir.

İŞVERENLE UZLAŞARAK SORUNU ÇÖZMENİZDE FAYDA VAR

Soru: Öğretmenlikten emekli olduktan sonra Aralık 1999’da özel bir dershanede muhasebe dersi vermeye başladım. 2013’e kadar çalıştım. Ayrıldığımda SGK’ya gittim ve bana sigorta ettirdikleri halde (bordro imzaladım) 2005’e kadar prim yatırmadıklarını aldığım belgeden öğrendim. Yani 5 yılım yok oldu. Nedenini sorduğumda muhasebecinin hatası olduğunu söylediler. Dershaneden tazminat talep edebilir miyim? * Birkan KORKMAZ

Cevap: Dershanede emekli aylığınızı kestirmeden ancak destek primine tabi olarak çalışabilirsiniz. Destek primi ödenmeden kayıtdışı çalıştırıldığınız anlaşılıyor. Destek priminin çalışan emekliye hiçbir faydası yok. Kayıtdışı çalıştırılmanızla devletin vergi ve prim kaybı var. Maliyeye, Alo 170 ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü nezdinde şikayet hakkınızı kullanmanız halinde, işveren vergi ve prim yönünden cezalı duruma düşer. Ancak bu durum size bir hak kazandırmaz. İşten ayrılmasaydınız kayıtdışı çalıştırılmanız size iş akdinizi haklı nedenle fesih hakkı verirdi. Bu nedenle iş akdinizi feshedip, kıdem tazminatı alarak ayrılabilirdiniz. Sorunuzdan işten kendi isteğinizle ayrıldığınız anlaşılıyor. Bugün için geriye dönük kıdem tazminatı alamazsınız. İşverenle konuşarak sorunu uzlaşarak çözmenizde yarar var.

KOMŞUNUZ PRİMİNİ 15 YILA TAMAMLAYACAK

Soru: Komşumuz Suzan Hanım, 21 Şubat 1962 doğumlu. Esnaf Bağ-Kur’a giriş tarihi 15 Kasım 2007. Komşumuz ne zaman emekli olabilir? * Burak YILDIZ

Cevap: Komşunuz 15 yıl (5400 gün) prim ve 60 yaş şartına tabi. Ara vermeden prim öderse primini 15 yıla tamamlayacağı 15 Kasım 2022’de emekli olabilir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder