Oda aidat borçları aftan nasıl yararlanacak?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Soru: Mühendisler Odası birikmiş 800 TL’lik aidat borcumla ilgili bir yazı göndererek, bu borcun 30 Nisan’a kadar ödenmemesi halinde icra geleceğini bildirdi. Af Kanunu’nda oda aidatlarının asılları mı, yoksa sadece faizleri mi silinecek? Bu borcu yapılandırmak için belli bir süre içinde odaya başvuru mu gerekli? Yoksa odalar otomatik olarak borçları güncelleyecekler mi?  Zeynep AKDENİZ Cevap: 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren ‘torba yasa’ olarak adlandırılan 6111 sayılı yasaya göre; - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asıllarının tamamını, - 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona olan katılma payı borçlarının asıllarının tamamını,

[[HAFTAYA]]

- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri borç asıllarının tamamını, - 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borç asıllarının tamamını, - 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçları asıllarının tamamını, - 31 Ağustos 2011 tarihine kadar ödemeleri halinde, - Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek. Yasada aidat borcu aftan yararlanacaklar arasında Mühendisler Odası sayılmamış. Ancak torba yasayla, yasada sayılan kuruluşların dışında kalan ve kanunla kurulmuş olan meslek kuruluşlarının da gerek üyelerinin odalara, gerekse odaların üst kuruluşlara olan aidat veya üst kuruluş payı niteliğindeki alacaklarını yasada öngörülen şekilde yapılandırabileceği hususunda, meslek kuruluşlarının üst kuruluşlarına yetki verilmiş bulunuyor. Üst kuruluşunuz isterse mühendisler odalarına olan aidat borçlarının belirttiğimiz şartlarsa, torba yasadan yararlanmasını sağlayabilir.

Primi 3600 güne tamamlayacağınız gün emekli olabilirsiniz

Soru: 10 Eylül 1953 doğumluyum. 1984’te sigorta başlangıcım var. Toplam 2750 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum?  Cuma Murat EKİNCİ Cevap: Yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 59 yaş şartlarına tabisiniz. 850 gün daha prim ödeyerek, 2750 gün olan prim ödemenizi 3600 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ara vermeden prim öderseniz 2013 Temmuz sonunda emekli olabilirsiniz.

49 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz

Soru: 29 Aralık 1963 doğumluyum. SSK girişim 1 Şubat 1982’dir. 1260 gün SSK ödemem var. Askerlik borçlanmasını 600 gün ödedim. 1 Ocak 1991 tarihinden itibaren Bağ-Kur’luyum. 9000 günü doldurmuş oluyorum. Kaç yaşında emekli olabilirim? Şaban KUTLU Cevap: Sorunuzdan SSK’ya Bağ-Kur’dan önce prim ödediğiniz anlaşılıyor. Bağ-Kur’da emekli olmak için 25 tam yıl prim ödeme ve 49 yaş şartlarına tabisiniz. 49 yaşınızı dolduracağınız 29 Aralık 2012 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Konuttan alınan ve 2600 TL’yi aşan kira beyan edilecek

Soru: Kiraya verdiğim evimden 2010’da 10 ay, aylık 300 TL kira aldım. Bu kirayı beyan etmem gerekiyor mu? CEMİLE Cevap: 2010 yılında, konut kira geliri istisna tutarı olan 2600 TL’yi aşan tutarda kira geliri elde edenlerin, en geç 25 Mart 2011 mesai saati sonuna kadar kira gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. 2010’da 3000 TL konut kira geliri elde ettiğinizden kira gelirinizi beyan etmek zorundasınız. Kira gelirinden 2600 TL istisna düşecek, götürü gider usulünü seçerseniz kalan 400 TL’nin yüzde 25’i olan 100 TL’yi de götürü gider olarak düştükten sonra kalan 300 TL üstünden yüzde 15 oranında hesaplanacak olan 45 TL Gelir Vergisi’ni 2011 Mart ve Temmuz’da iki eşit taksitte ödeyeceksiniz. Gerçek gider usulünü seçmeniz halinde ise belgeli (fatura ve fişli) giderlerinizi 400 TL’den düştükten sonra kalan tutar üstünden hesaplanan Gelir Vergisi’ni ödeyeceksiniz.

Eş kendi emekli aylığı ile eşinden bağlanan dul aylığını birlikte alabilir

Soru: 1974 Yılında astsubaylık görevimden Emekli Sandığı’ndan emekli oldum. Eşim de 2001 yılında isteğe bağlı olarak Bağ-Kur’dan emekli oldu. Eşim Bağ-Kur’a sağlık primi ödemedi ve şu anda benim üzerimden sağlık hizmeti almakta. Bugün itibarıyla ikimiz de emekli maaşı almaktayız. Herhangi birimizin vefatı halinde, ben eşim üzerinden Bağ-Kur’dan ya da eşim benim üzerimden Emekli Sandığı’ndan maaş alabilir mi? Yani hem kendi maaşımızı, hem de dul maaşı olmak üzere iki maaş alabilir miyiz? Yoksa tek maaşa mı düşer? Ö.M. Cevap: Eşlerden birinin vefatı halinde, hayatta kalan eşe dul aylığı bağlanır. Dul aylığı bağlanacak eş, emekli aylığı alıyorsa, aylık bağlama oranı yüzde 50’dir. Eşler hem kendi emekli aylığını hem de eşinden bağlanacak dul aylığını birlikte alabilir.

Torba yasa emekli olma şartlarını değiştirmiyor

Soru: 6 Eylül 1972 doğumluyum. 1 Kasım 1988 sigorta başlangıç tarihim. Toplam 5030 gün prim ödemem var. Yeni düzenlemelere göre ne zaman emekli olabilirim? Prim yatırma günüm ne zaman doluyor? Fazla prim yatırmamın emeklilik maaşıma etkisi olur mu?  Sakin ÇIPLAK Cevap: Öncelikle 25 Şubat 2011’de yürürlüğe giren ve torba yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanun’un emeklilikle ilgili şartları değiştirmediğini belirtelim. Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 420 gün daha prim ödeyerek, 5030 gün olan prim ödemenizi 5450 güne tamamlamanız şartıyla, 51 yaşınızı dolduracağınız 6 Eylül 2023 tarihinde emekli olabilirsiniz. Prime esas kazancın üst sınırından (bugünkü verilere göre 5.177.25 TL’dir) veya üst sınıra yakın tutar üstünden prim ödemeniz halinde, fazla prim ödeme emekli aylığınızı artırır.

Yazarlarımızdan

17 Eylül 2020, Perşembe 07:32
17 Eylül 2020, Perşembe 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder