SGK evrakları muhtara bırakılarak tebliğ olur mu?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Soru: SSK başlangıç tarihim 8 Ağustos 1995. Toplam 500 gün prim ödemem var. 1997’den bu yana İsviçre’deyim. 30 Temmuz 2019’da, 1997-2016 yılları arası için ev hanımı olarak 6127 gün yurtdışı borçlanması yaptım. Ödeme yapabilmek için SGK’dan haber bekliyordum. Koronavirüs yüzünden gecikme olabileceğini düşündüm.

Haziranda SGK’yı aradığımda, tebliğ zarfının şubatta gönderildiğini ve muhtarlığa bırakıldığını söylediler. Benim elime teslim edilmedi ve bilgi de verilmedi. Zarfın muhtarlığa bırakıldığından haberim olmadı. Maalesef şubattan bu yana 3 aylık ödeme vakti de dolmuş. Bunun için ne yapmalıyım? Ben ödeme yapmak için bilgi beklerken, böyle bir durumla karşılaştım. 30 Temmuz 2019’daki borçlanmam geçerli olur mu? ● Nihan PALABIYIK

Cevap: 26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 7226 sayılı ‘Bazı Kanun Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1’inci maddesi şu hükmü içeriyor:

SÜRELER UZATILDI

“(1) Koronavirüs salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden,

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini 6 ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir.

Bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır...” Bu madde hükmüne göre; takip ve hak düşürücü süreleri, 22 Mart 2020’den 30 Nisan 2020’ye kadar durdurulmuş bulunuyor. 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu madde hükmündeki durdurma süresinin son günü olan 30 Nisan 2020 tarihi, 15 Haziran 2020’ye (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Tebliğ evrakınızın 22 Şubat 2020’de muhtarlığa bırakıldığını varsayarsak, bu madde hükmüne göre, 22 Mart 2020 itibarıyla yani muhtarlığa yapılan tebliğden itibaren, 3 aylık ödeme sürenizin 1 ayı geçmiş. Ancak 2 aylık ödeme süreniz kalmış durumda. Kalan 2 aylık ödeme süreniz 15 Haziran’dan itibaren tekrar başlamış bulunuyor.

Sonuç olarak şayet tebligatınız muhtarlığa 22 Şubat’ta bırakılmışsa, bize göre 15 Ağustos 2020 tarihine kadar borçlanma bedelinizi ödeyebilirsiniz. Belirttiğimiz gerekçelerle SGK’ya başvuru yaparak tebliğe konu borcu bir an önce ödeyin. Çünkü yukarıdaki hesap, tebliğin 22 Şubat’ta muhtarlığa bırakıldığı varsayımına göre yapılmıştır. Evrak, muhtarlığa daha önce de bırakılmış olabilir.

TEBLİGAT USULSÜZ OLABİLİR

Şayet SGK süreyi kaçırdığınız iddiasında bulunursa, dava açarak hakkınızı yargı yoluyla alabileceğiniz kanaatindeyiz. Bir diğer husus da, tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığıdır. Çünkü sizi evde bulamayan tebliğ memuru, öncelikle kapıcı, yönetici veya herhangi bir komşunuza sizi sorması, aldığı bilgiyle sizi bulamazsa kapınıza tebliğ evrakının muhtarlığa bırakıldığına dair bildirim yapıştırması gerekiyor.

Ayrıca bildirime ve bildirimin kendisinde kalan nüshasına sizi komşularınızdan kime sorduğunu belirtmesi yani sorduğu kişinin adını yazması gerekiyor. Eğer tebliğ memuru bu prosedürü tamamlamamışsa, tebligat usulü yönünden geçersizdir. Şayet dava konusu olursa, mahkemede bu hususları da ileri sürmeniz mümkün olabilir.

BAĞKUR’DAN MI YOKSA SSK’DAN MI DAHA ERKEN EMEKLİ OLUNUR?

SORU: 1957 doğumluyum. İsteğe bağlı Bağkur girişim 20 Aralık 2005’te. 3231 gün primim var. SSK girişim 1 Haziran 2012’de yapıldı ve SSK’ya da 1438 gün prim ödedim. 20 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlanırsam Bağkur’dan mı yoksa SSK’dan erken emekli olurum? ● Nurettin KORA

CEVAP: Bağkur’dan daha erken emekli olmanız mümkün. İsteğe bağlı olarak Bağkur’a 1260 gün daha prim ödemeniz halinde, Bağkur’dan yaş haddinden emekli olmak için 5400 gün prim ödeme ve 62 yaş şartlarına tabi olursunuz. SSK’dan sonra Bağkur’a ödeyeceğiniz primi, 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

PRİM EKSİĞİ TAMAMLANACAK VE 56 YAŞ DA DOLACAK

SORU: 13 Ağustos 1973 doğumluyum. 6 Haziran 1996’da Bağkurlu oldum. Bağkur’a 7 yıl 10 ay 6 gün prim ödemem var. 31 Ocak 2004’te SSK’lı oldum. SSK’ya da 3568 gün prim ödedim. 8 ay olan kısa dönem askerlik sürecimde, Bağkur primlerim yattı. Hangi şartlarla emekli olurum? ● Levent SEZER

CEVAP: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. 431 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5825 güne tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 13 Ağustos 2029’da emekli olabilirsiniz.

ASKERLİK BORÇLANMASI ERKEN EMEKLİ EDER Mİ?

SORU: 1 Ocak 1972 doğumluyum. Askerlikten sonra 17 Ocak 1994’te SSK’lı olarak işe başladım. 6560 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? ● Erol YÜKSEL

CEVAP: Priminiz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşı dolduracağınız 1 Ocak 2024’te emekli olabilirsiniz. Askerliğinizin 14 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5300 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız 13 Ağustos 2025’te emekli olabilirsiniz.

2024’TE SSK’DAN, 2027’DE DE BAĞKUR’DAN EMEKLİLİK MÜMKÜN

SORU: 14 Eylül 1969 doğumluyum. 1 Mayıs 1985 sigorta başlangıcımla SSK’ya 2897 gün, Bağkur’a da 1313 gün prim ödemem var. Askerliğimi Mayıs 1989-Ekim 1990 arasında yaptım. Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? ● Murat HARDAL

CEVAP: Bağkur’dan yaş haddinden emekli olmak için 15 tam yıl (5400 gün) prim ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Bağkur’a 1190 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5400 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız 14 Eylül 2027’de emekli olabilirsiniz.

Ayrıca sigortalı bir işte çalışarak SSK’ya 1260 gün prim ödemeniz halinde, 1985 girişinde adınıza prim ödemesi varsa, SSK’dan emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5225 gün prim ödeme ve 48 yaş şartların tabi olursunuz. Bağkur’dan sonra SSK’ya ödediğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz (hemen başlayıp ara vermeden prim ödemeniz halinde, 2024 yılı Ocak ayı sonunda).

YURTDIŞINDA ÇALIŞIRKEN YURTDIŞI BORÇLANMASIYLA AYLIK BAĞLATILABİLİR Mİ?

Soru: Temmuz 1970 doğumluyum. 1988-2000 arasında Bağkur’a 12 yıl, 6 ay prim yatırdım. 2000’de dondurup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşamaya başladım. 2003’te askeriyede sözleşmeli personel olarak işe girdim. Burada hizmet veren emeklilik danışmanı, yurtdışı borçlanması, SSK’ya geçiş ve ödemeler yaptırdı.

45 yaşında emeklilik hakkım olduğu bilgisini verdi. Bütün ödemeleri yaptım. Ancak Kıbrıs’ta sigortalı çalışmaya devam ettiğim için maaş alamıyorum. Öncelikle ‘Kıbrıs’tan emekli olmam gerekiyor’ bilgini almıştım. Bu doğru mu? Kıbrıs’tan emekli olduğumda, geriye dönük maaşımı alabilecek miyim? ● Gülbahar AVCI

Cevap: Emekli aylığı bağlanmamasının nedeni, Kıbrıs’tan emekli olmamanız değil, halen Kıbrıs’ta çalışıyor olmanızdır. Çünkü yurtdışı borçlanmasıyla emekli olup aylık bağlatmak için, yurda kesin dönüş yapılması gerekiyor. Buradaki kesin dönüş ifadesi, ‘yurtdışında çalışıyor’ olmamak ve yurtdışında ikamete dayalı sigorta yardımı veya sosyal yardım almamak anlamına geliyor.

Kıbrıs’ta işten ayrıldığınızda veya emekli olduğunuzda talep etmeniz halinde, Türkiye’de emekli aylığı bağlanır. Ancak Kıbrıs’tan emekli olduktan sonra geriye doğru aylık alamazsınız. Çünkü burada emekli aylığına, Kıbrıs’ta emekli olarak işten ayrıldığınız tarihte hak kazanmaktasınız.

1850 GÜN DAHA PRİM ÖDENİP YAŞ BEKLENECEK

SORU: SSK başlangıç tarihim 1996. Toplam 1750 gün prim ödemem var. Acaba ne zaman emekli olabilirim? ● Mustafa ÜNAL

CEVAP: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Doğum ve askerlik tarihiniz hakkında bilgi vermemişsiniz. 4075 gün daha prim ödeyerek priminizi 5825 güne tamamlayacağınız tarihte, 56 yaşınızı da doldurabilirseniz emekli olabilirsiniz. Dolduramazsanız 56 yaşınızı tamamlayacağınız tarihe emekli olabilirsiniz.

Ayrıca, 1850 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).

Yazarlarımızdan

12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:24
12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:21
12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:17
12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:11
Sıradaki haber yükleniyor...
holder