Çocuklara yaşam becerileri kazandırmanın önemi

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaşam becerilerinin kazanılmasının temelinde, bireyin kendini güçlendirmesi ve bu becerilerin öğrenilebileceği felsefesi yer alır. Yaşam becerisi; bireyin zor durumlarla baş etme becerisinin gelişmesidir. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması ve benliğini tanıması için büyük önem taşır.

Yaşam becerisi, bireyin karar verirken kendine güvenmesi ve aldığı kararların sonuçları ile baş edebilmesini sağlar. Hayatın ilk yıllarında kazanılan yaşam becerilerinin, ilerleyen yıllarda yaşamı olumlu yönde etkilediğine dair onlarca araştırma var. 

Yaşam becerilerinin bileşenleri kültürden kültüre; gelişmiş, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere göre değişir. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (1993) yaşam becerileri aşağıdaki becerilerden oluşur:

  • Karar verme
  • Problem çözme
  • Yaratıcı düşünme
  • Eleştirel düşünme
  • Etkili iletişim 
  • Kişiler arası ilişkiler
  • Öz farkındalık
  • Empati
  • Duygularla baş etme
  • Stresle baş etme

Karar verme: Mevcut seçenekleri değerlendirme ve seçenekler arasından kendisi için uygun olanı seçme.

Problem çözme: Rahatsızlık oluşturan ve problem olarak algılanan durumdan arzu ettiği duruma ulaşma adımları. 

Yaratıcı düşünme: Hayal gücünü fikir oluşturma, problem çözme, seçenekleri değerlendirme, kendilerinin ve başkalarının düşüncelerini değerlendirme aşamalarında kullanma.

Eleştirel düşünme: Bilgiyi nesnel bir şekilde analiz edebilme. 

Etkili iletişim: Kendisini sözel ya da sözel olmayan yollarla içinde bulunduğu duruma uygun olarak ifade etme.

Kişiler arası ilişkiler: İki veya daha fazla kişinin sağlıklı bir ilişki kurması.

Öz farkındalık: Eşsiz kimliği ile ilgili farkındalığa sahip olma.

Empati: Bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine yerine koyarak olaylara onun bakış açısı ile bakması. 

Duygularla baş etme: Olumlu ya da olumsuz tüm duygularla kendine has baş etme mekanizmaları geliştirebilme.

Stresle baş etme: Stres durumlarında ne yapması gerektiğini bilme.

Yazarlarımızdan

09 Temmuz 2020, Perşembe 07:44
09 Temmuz 2020, Perşembe 07:39
09 Temmuz 2020, Perşembe 07:37
Sıradaki haber yükleniyor...
holder