Yeni dönemde tarım politikaları

25 Haziran 2018, Pazartesi 17:03
AA

Nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürün­lerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, rekabet gücünü ar­tırmış, dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi bir ülke olmak yeni yönetim sisteminin güçlü hükümetinin öncelikleri arasında yer alıyor.  

Tarım sektörümüzü diğer tüm sektörlerle işbirliği içinde; çevreyi koruyan ve kırsalda genç nüfusun artmasına öncelik veren, topyekûn kırsal kalkınmayı sağlayacak bir yaklaşımla ve etkin bir üretim planla­ması yaparak yönetmek en önemli gündem maddesi.  

Ülkemizi hayvancılıkta kendine yeterli olan, bitkisel üretimde verimliliğini ve rekabet gücünü en üst düzeye çıkaran bir yapıya dönüştürmek için neler yapılmalı, hangi politikalar uygulanmalı, beklentiler neler? 

Tarımsal desteklerin sayısı azaltılarak daha etkin bir destekle­me politikası oluşturulmalıdır. 

2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılamızı 150 milyar do­lara, tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmak hedeflendiğine göre ilk olarak arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlanmalı ve tarla içi geliştirme hizmetleri daha çok desteklenmelidir.

Çiftçimizin geleceği görmesi ve ürün planlaması yapabilmesi için tarımsal destekler 5’er yıllık dönemler için açıklanmalıdır. 

Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak için tarıma dayalı ekonomik yatırımlara verilen hibe destekleri artmalı ve prosedürleri azaltılmalıdır. Aile işletmelerini ekonomik ölçek büyüklüğüne ulaştıracak projeler uygulanmalı ve özellikle dış pazara yönelik üretim yapmalarını sağlanmalıdır.  

Yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımını teşvik edilmelidir. Bilgi teknolojilerinin arazi kullanım ve toprak koruma amaçlı kulla­nımını yaygınlaştırılmalıdır.

Sertifikalı tohum üretimini 2 milyon tona çıkarılmalı, sertifikalı tohum üretimi ve kullanımına daha çok destek verilmelidir. 

Özel sektör ile birlikte lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması ve gelişmesini sağlanmalıdır. Hayvan varlığını artırmak temel koşuldur. 

Kırmızı et tüketiminde kendine yeter­li bir ülke konumuna gelmek ve damızlık hayvan desteğinin mutlaka artması gerekecektir. 

Buzağı ölümlerinin azaltılması için gerekli tedbirler sözde kalmamalıdır. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde entegre tesisler kurulmalıdır. Süt fiyatlarında istikrarın korunması için ek tedbirler alınmalıdır. Tarım sigortalarının kapsamı genişletilmelidir. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini hayata geçirilmeli, Ar-Ge çalışmalarına daha çok kaynak ayrılması ve hız verilmelidir.

Seçimden hemen önce patates ve soğan fiyatlarındaki artışın gündeme gelmesi arz-talep dengesini yeniden sağlayacak önlemlerin yeninden ilk sıralara alınmasını sağlamalıdır. Gıda Komitesinin bu konudaki çalışmalarından artık sonuç alınmalıdır.

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.