Sadık Gültekin’le Doğru Tercih Kulak, beyin ve matematik ilişkisi (1)
HABERİ PAYLAŞ

Kulak, beyin ve matematik ilişkisi (1)

İtalyan bilim insanları, ‘isteklerin yerine getirilmesi için sağ kulağa konuşulmasının’ gerektiğini söylüyor. İtalyan araştırmacılar, yaptıkları üç ayrı deneyde kişilerin, sağ kulaklarına söylenilenleri yerine getirmede daha iyi olduklarını gösterdi. Bilim insanları, bilgiyi işlemede daha iyi olduğu bilinen beynin sol tarafının, sağ kulaktan gelen bilgileri değerlendirdiğine işaret ediyor.

***

Bilim insanları, araştırmaları için yaptıkları ilk deneyde, fonda yüksek desibelli müzik çalarken konuşan 286 deneği izledi. Bu kişilerin yüzde 72’sinde etkileşimin dinleyenin sağ tarafında olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, ikinci deneyde 160 denekle anlamsız ifadelerle fısıldayarak konuştu ve bu deneklerin duymak için ya sağ ya da sol kulaklarını kullanmalarını izledi. Araştırmacılar, daha sonra her denekten duyulacak tonda birer kalem istedi. Deney sonucunda bu kişilerin yüzde 58’sinin sağ kulağını, yüzde 42’sinin ise sol kulağını kullandığı belirlendi. Son deneyde 176 denekten ya sağ ya da sol kulağına doğru konuşularak kalem vermeleri istendi. Bunun sonunda da sağ kulaklarına konuşulan deneklerin, sol kulaklarına konuşulanlara nazaran daha çok kalem verdikleri gözlemlendi. Deneylerin sonunda sağ kulaktan giren kelimelerin beynin sol kesiminde daha iyi işlem gördüğüne karar verildi.

***

Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgileniyor. İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanıyor. İnsanların yaklaşık yüzde 95’inde beynin sol yarım küresi, sağ yarım küresine göre daha baskındır. Sol kulak müziği, sağ kulak ise konuşmayı daha iyi algılıyor ve her iki kulak da sesi farklı ölçüde duyuyor. Her iki kulak aynı anda uyarıldığında sağ kulaktan gelen uyaranlar sol yarım küreye çapraz yollardan dolayı biraz daha hızlı ulaşıyor. Bu da sağ kulağa bir avantaj sağlıyor. Bilim insanları, bunun için 3 bin yenidoğan bebekte duyum testi yapıyor. Bebeklerin başına, iç kulaklarının algılayabileceği küçük vericiler takan araştırmacılar, ses titreşimlerinin bebeklerin beyinlerinde nasıl algılandığını ölçtü. Bu ölçümler sonucunda sol kulağın müziği sağ kulağın ise konuşma türü sesleri daha iyi algıladığını tespit ettiler.

***

Bilim insanları bu yeni bulguyu yenidoğanlar ve yetişkinlerdeki duyma kaybını ortadan kaldırmak için yeni yöntemlerin bulunması için çok önemli bir adım olarak görüyor. Her iki kulağa aynı anda farklı kelimeler sunulduğunda, sol kulak konuşma tanımada ortalama olarak biraz dezavantajlı oluyor. Normal işiten genç yetişkinlerde ortalama fark (sağ kulak avantajı-sol kulak dezavantajı) yüzde 3-5 oranında daha azdır. Bu fark, kişiler yaşlandıkça ve işitme kaybı geliştikçe sistematik olarak artıyor.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder