Sadık Gültekin’le Doğru TercihAYT de kolaydı
HABERİ PAYLAŞ

Önceki yıllara göre daha kolay bir sınav olduğunu belirtelim. Matematik kolaydı, fen de adayları fazla zorlamadı. Matematik ve fen testinde birkaç soru adayları zorladı. Sınavın geneline baktığımızda, yeterli alan bilgisi olan ve bu bilgileri yorumlayabilen öğrencilerin yapabileceği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Öğrencilerin alan bilgisi hakimiyeti yorum gücüne bağlı olarak ölçülmüş. Türk edebiyatının temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, edebiyat kazanımlarını özümsemiş öğrencilerin başarılı olacağı bir yapıdaydı. Sınavın önceki yıllara göre çeldiricilerinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Adaylar bu testi yanıtlarken fazla zorlanmadı.

TARİH: Tarih sorularının adayları fazla zorlamadığını söyleyebiliriz. Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşuyordu. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanı sıra, bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyordu. TYT’de olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmış.

COĞRAFYA: Bilgi ağırlıklı sorularla karşılaştık. TYT’de olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı.

FELSEFE: Felsefe sorularından 3’ü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşuyordu. Kavram bilgisi eksik olan öğrenciler için soruların zorlayıcı olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ: Sorular, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil, metin verilmeden sorulmuş. Seçeneklerde örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istenmiş. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ: Sorularda paragraf ve kavram bilgisi sorgulanmış. Soruların öğrencileri fazla zorlamayacak düzeyde olduğu söylenebilir.

MANTIK: Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerileri sorgulanmış. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşma istenirken, diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik sorulmuş. Soruların zorluk derecesinin düşük olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ: Sorular, temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanı sıra, öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen yapıda hazırlanmış. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hakim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

MATEMATİK: Müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınavdı. Adaylar bu testte fazla zorlanmadı. Yeteri kadar çalışan ve pratik yapan öğrenci için kolay bir testti.

FİZİK: Sınav, öğrencilerin konu kazanımlarına hakimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuş. Seçici soruların olduğu bir sınav ile karşılaştık. Genel anlamda adayların fizik sorularında zorlandığını söyleyebiliriz.

KİMYA: Kimya soruları, kazanımlara uygun hazırlanmış. Sınav, orta seviyenin üzerinde ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşmuş. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verilmiş.

BİYOLOJİ: Soruların bilgi ağırlıklı ve yoruma dayalı olduğu görülüyor. Sorular güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Fen bölümünün zorlayıcı testlerinden birinin de biyoloji olduğunu söyleyebiliriz.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder