AYT’de bilgi sorgulandı!

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Öğrenciler AYT’de bilgi sıkıntısı yaşadı. Sınavın genelde bilgi ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. TYT seçici, AYT de eleyici sınavdı. AYT’de, bilgi kadar yorum kabiliyeti de istendi. AYT’de bilgiyi sorgulayan, yorum gücünü ölçen sorular adayları zorladı. Sorular, bilgisini karşılaştığı yeni durumlara uyarlayabilen adayları belirlemeye yönelik hazırlanmış.

MATEMATİK: 9’uncu ve 10’uncu sınıf konularından gelen sorular, temel matematik bilgileri kullanılarak çözebilecek düzeyde. Temel soruların yanı sıra zor sorular da bulunuyordu. Geometri sorularında adayların zaman harcamasını gerektiren sorular vardı. ‘Yeni nesil’ sorular, geometri testinde kendini gösterdi. Matematik sorularında ‘yeni nesil’ sorulara yer verilmemiş.

FİZİK: Temel kazanımların sorgulandığı, yorum sorularının ağırlıkta olduğu bir sınavdı. Temel kazanımların günlük hayat ile ilişkisi ön planda tutulmuş.

KİMYA: Temel kimya bilgilerinin sorgulandığı bir sınavla karşılaştık. Sorular, açık ve anlaşılır ifadelerle hazırlanmış. Soruların zorluk düzeyi beklenildiği gibi, yani seçici ve eleyici sorular yoğunluktaydı.

BİYOLOJİ: Bazı sorulardaki çeldiricilerin güçlü olması, öğrencileri zorladı. Ayırt ediciliği yüksek bir sınavdı. Soruların öğrencilerin bilgiye ulaşma becerisini ölçermeye yönelik olduğu görüldü.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Sorularının geçmiş dönemlerden çok farklı olmadığı görülüyor. Dil ve anlatım sorularının kolay ve çözülebilir nitelikte olduğu söylenebilir. Bilgiyi yorumlamaya yönelik sorular çoğunluktaydı.

TARİH-1: Sorular genelde bilgiye dayalı ve bilginin yorumlanmasına yönelik hazırlanmış. Bilgi sorularının yanında, paragraf soruları da vardı.

COĞRAFYA-1: Sorularının zorluk düzeyinin geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu söylenebilir. Ağırlıklı olarak bilginin yorumlanmasına dayalı sorulara dikkat çekti.

TARİH-2: Eleyici sorular ağırlıktaydı. Kavram bilgisini ölçen, yorum gücü gerektiren sorular vardı. Kronoloji, eşleştirme ve öncüllü sorular yine bu yıl da soruldu.

COĞRAFYA-2: Her yıl olduğu gibi harita ve tablo sorularına yer verilmiş. Seçiciliği yüksek sorular vardı. Bilginin günlük hayata uyarlanması sorgulanmış.

FELSEFE GRUBU: Psikoloji soruları, bilgiyi günlük yaşama uyarlamayı gerektiriyor. Sosyoloji’de paragrafa dayanarak bilgiyi yorumlamayı gerektiren sorular vardı. Mantık soruları işlem gerektiren nitelikteydi.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular yoruma dayalı ve kavram bilgisini sorgulayıcı nitelikte. Soruların konulara göre dağılımı dengeli. Orta zorlukta sorularla karşılaştık.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder