Ev ödevi süresi ne olmalı?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye ve OECD’ye üye ülkelerin okulda bulunma süreleri açısından aralarında büyük farklılıklar bulunmuyor. Fakat okul dışında ev ödevi ve kurslara ayrılan süre konusunda ciddi farklılıklar var. Aile İçi İletişim Uzmanı Prof. Dr. Eda Balkaş Erdoğan, “OECD ülkeleri ortalamasına göre bir öğrenci ödev ve kursları kapsayan okul dışı öğrenme süreçlerine ortalama 17.1 saat ayırırken, bu rakam Türkiye’de 24.5 saat, Almanya’da 11, Finlandiya’da ise 11.9 saat olarak karşımıza çıkıyor.

Öte yandan Türkiye’de okulda ya da okul dışında öğrenmeye ayrılan sürenin her 1 saati PISA testindeki 8.3 matematik puanına karşılık gelirken; Almanya’da 13.8 ve Finlandiya’da 14.2 puan ediyor. Bu durum, okul ve ev ödevlerine ayrılan sürenin başarıya etkisi konusunda tartışmaları da beraberinde getiriyor” diyor.

***

Uluslararası Matematik ve Fen Trendleri Araştırması (TIMSS) sonuçları incelendiğinde, Türkiye’de matematik dersi için 3 saat ve daha fazla ödev yapan öğrencilerin ortalama başarı puanı 466 iken 45 dakikadan az zaman ayıran öğrencilerin ortalama başarı puanının 487 olduğu göze çarpıyor.

***

Matematik veya fen bilimleri ödevlerine fazla zaman ayırmanın, öğrencilerin matematik başarısını artırmadığını söyleyen Erdoğan, “Hal böyleyken, çocukları daha fazla ödeve boğmamak gerekiyor. Çoğu ödev üreticiliği olmayan, tamamen yapmış olmak için yapılan bir göreve dönüşüyor.

Daha da vahim olan, ödevleri ailelerin yapması. Sanki ödevler öğrencilere değil velilere veriliyor. Çocuklar tüm hafta sonunu ödev yaparak geçirdiğinde ailesinden ve arkadaşlarından uzaklaşıyor. Yetiştiremediği ödevleri velisine havale ediyor. Anne-babalar ise ödevler yüzünden öğretmene dönüşüyor” diyor.

***

Eğitim alanındaki önde gelen araştırmacılardan Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Harris Cooper’ın “1 ile 6. sınıfların başarısında ödevlerin etkisi oldukça sınırlı” söylemini hatırlatan Erdoğan “Okulda öğrenilen bilgiler, ödevlerden daha etkili. Eğitim kalitesi yüksek ülkelerde öğrencilere sınıfıyla doğru orantılı ödevler veriliyor.

Öğrencinin sınıfının 10 ile çarpılmasıyla elde edilen bu formül, Avrupa ve Amerika’da kabul görmüş bir ödev süresi hesaplama yöntemidir. Örneğin 4’üncü sınıf öğrencisi için günlük 40 dakika, 5’inci sınıf öğrencisi için ise 50 dakika ödev süresi yeterlidir. Yıllarca işinizi eve taşımayın diye uyarıldık. Gerçek anlamda eğitimli bir nesil hedefliyorsak, çocukların okulu eve taşımaması gerekiyor” diye uyarıyor.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder