İlerlemenin yolu Ar-Ge’den geçiyor

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki 3 yaşından 5 yaşına kadar çocuklarda yaratıcılık yüzde 98’lerde seyrediyor. 10 yaşından itibaren bu oran yüzde 32’ye, 20 yaşında ise yüzde 10’lara geriliyor. İleriki yaşlarda bu oran yüzde 2’lere kadar düşüyor. Bu araştırmalar, yaratıcılığın anaokulundan itibaren desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

***

Türkiye, eğitim düzeyine göre fazla zengin, zenginlik düzeyine göre ise düşük eğitimli bir ülke. Mevcut eğitim sistemiyle çağa ayak uyduramayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz ilerliyoruz, ama rakipler bizden daha hızlı ilerliyor. Ülkemizin genç nüfus sayısı oldukça fazla. Bu zenginlik, hiçbir yeraltı zenginliği ile kıyaslanamaz. Bu genç nüfusun iyi eğitilmesi ve beklentilerini karşılayacak istihdam ortamlarının sağlanması gerekiyor.

Bir ülkenin gelişimi, eğitim ve iş gücüyle alakalıdır. Gelişmiş ülke olarak adlandırılan pek çok ülkenin, Ar-Ge ve inovasyona yaptıkları yatırım sayesinde bu noktaya geldikleri bir gerçektir. Ar-Ge ve inovasyonu ‘harcama’ olarak değil, meyveleri yıllar sonra alınacak bir ‘yatırım’ olarak görmekte yarar var.

***

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yaptıkları yatırım konusunda en dikkat çeken ülkelerin başında Güney Kore geliyor. 1960’lı yılların başında Türkiye’de kişi başına milli gelir 300 doların üzerindeydi. O yıllarda Güney Kore’nin kişi başına milli geliri ise 80 dolardı. Şu anda Güney Kore’nin kişi başına milli geliri 33 bin dolar, Türkiye’nin ise 10 bin dolar. Güney Kore’nin bu alanda akıl almaz bir yükselişi var. Güney Kore, şu an dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olmasını eğitim ve Ar-Ge stratejilerine borçlu. Güney Kore, öncelikle eğitime ve Ar-Ge’ye çok önem verdi.

***

OECD'nin 2017 verilerine göre, Ar-Ge harcamalarına en fazla pay ayıran ülke yüzde 4.6 ile Güney Kore, onu yüzde 4.5 ile İsrail takip ediyor. Türkiye şu an ise Ar-Ge harcamalarına az pay ayıran 7 OECD ülkesinden biri. Ülkelerin Ar-Ge faaliyetlerindeki yükseliş ile verimlilik artışları arasında güçlü bir ilişki var. Türkiye, 2023 yılına kadar yıllık yüzde 3 Ar-Ge harcaması hedefi belirledi. Türkiye’nin bu hedefe ulaşılabilmesi için Ar-Ge yatırımlarını artırması gerekiyor.

***

Katma değeri yüksek ürünler üreterek teknolojide rekabet edebilir bir ülke olmanın yolu, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarından geçiyor. Ar-Ge faaliyetleri, geçmiş yıllara nispeten ilerleme kaydetmiş olsa da diğer gelişmiş ülkelerin aynı zaman dilimi içerisindeki durumlarıyla karşılaştırıldığında yeterli olmadığı görülüyor.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder