Müfredatta değil üründe sorun var!

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eğitim alanında istenen düzeye gelememiş olmamız, müfredat olarak benimsenen eğitim anlayışı seçiminden değil, ürünün yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. Bir ülkenin kültürünü ve tarihini şekillendiren en önemli unsur, eğitim sistemidir. Eğitim sistemi, topluma ve kurulu düzene saygıyı, kolektif amaçların yüceltilmesini bireysel çıkarlara üstün tutmalıdır. Günümüzde ne yazık ki bireysel kazançlar her şeyin önüne geçmiş durumda.

***

Okul müfredatında, toplumunun ve kültürünün, etik değerlerinin, temel değerlerinin öğretilmesi en baş unsur olmalıdır. Bu temel unsurlar çökerse, bu temel değerler yok olursa, matematiksel verilerin pek bir anlamı kalmaz. Her eğitim yılı başında müfredat yenilenir, daha önce de yenilendi; çünkü ihtiyaçlar değişiyor, dünya değişiyor, yeniliklere ayak uydurmak gerekiyor.

***

Müfredat, sadece kağıt üstünde var olan bir uygulama olmamalı, yaşayan bir süreç olmalı. Hem bireysel hem de sosyal ihtiyaçlara cevap veren etkileşimli bir müfredat olmalıdır. Programın uygulama sürecinin çok iyi planlanması ve izlenmesi gerekiyor. Bence sorun müfredatın hazırlanmasında değil, ürünün değerlendirilmesinde.

***

Bir müfredatın kalitesi; ‘kapsam, girdi, süreç ve ürün boyutları’ ile birlikte değerlendirilmeli. Müfredat hazırlamada bir sorunumuz yok, lakin girdi-süreç-ürün boyutunda büyük sıkıntı var. Müfredat değişimlerinin sık sık yapılması, sanırım bu sıkıntının dışavurum süreci. Sık müfredat güncellemeleriyle sonuca ulaşılmadığını artık anlamalıyız, bundan sonraki süreçlere yoğunlaşmalıyız.

***

Genel olarak yeni müfredatta yenilik getirici bakış açısı bulunuyor. Bireysel farkların ve becerilerin dikkate alınması ve bu konuya vurgu yapılması önemli. Bireysel gelişim, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi beceriler altı çizilerek vurgulanıyor.

***

Öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak etkinliklerin kullanılması öneriliyor. Ayrıca öğrenme etkinliklerinin önemli olduğu vurgulanmış ve iş birlikli öğrenme stratejilerinin, gerektiği ölçüde kullanılması öngörülüyor. Etkinliklerin geliştirilmesinde zaman zaman ‘Çoklu Zekâ Kuramı’ndan yararlanma dile getiriliyor. Yeni müfredatın başarılı bir şekilde yürütülmesi için çok kapsamlı ve iyi organize edilmiş öğretmen eğitimine gereksinim var. Öğretmen eğitimi, programın sürdürebilirliğini etkileyen en önemli husus.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder