Sadık Gültekin’le Doğru TercihTYT kolaydı, darısı AYT’nin başına…
HABERİ PAYLAŞ

TYT kolaydı, darısı AYT’nin başına…

TYT, bu yıl adayları fazla zorlamadı. 2021 yılına göre daha kolay bir sınavla karşılaştık. Üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapılarının bu yıl da kullanıldığını görüyoruz. Öğrencilerin genel olarak Türkçe testinde biraz zorlandıkları gözlemlendi.

TÜRKÇE: Bu yıl da seçici sorular vardı. Paragraflar hem öğretici metinlerden hem de edebî metinlerden seçilmiş, metinlerde öğrencilerin okuma-anlama yeterlilikleri ölçülmüş. Çeldiricilerinin güçlü olduğu gözlemlendi.

Türkçe testinde yer alan 40 sorudan 17’sinin olumsuz tabanlı soru kökünden oluştuğu görülüyor. Paragraf sorularının ortalama uzunluğu 118-135 kelimeden oluşuyor. Sorulardaki kelime sayısı geçen yıla göre biraz azalmış. Dil bilgisi soruları adayları fazla zorlamadı.

TARİH: Soruların genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulandığı görülüyor. Temel bilgi ve kronoloji bilgisi sınanmış. Tarihin gerektirdiği temel bilgilere ve olaylar arası kronolojik dizine hakim olan öğrencilerin yapabileceği türde sorular var. Bu bağlamda eksiği olan öğrencilerin zorlanacağı bir sınav olduğu söylenebilir.

COĞRAFYA: 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun olarak hazırlanmış. Sorular kavram düzeyinde çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi. Sorular genel olarak iyi hazırlanmış, orta düzeyde bir sınavdı.

FELSEFE: Her üniteden bir soru çıkacak biçimde dengeli bir dağılımla sorulmuş. Soruların tamamı felsefe metni olarak verilmiş. Öğrencilerden metni okuma, anlama, akıl yürütme ile yargıya ulaşması istenmiş. İki sorunun çeldiricileri kuvvetli tutulmuş. Felsefe sorularının adayları biraz zorladığı söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ: Genel olarak verilen paragrafların yorumlanmasına dayalı bir sınavdı. Sadece bir soruda öğrencinin doğrudan bilgisi sınanmış.

MATEMATİK: Sınavın ezberden uzak, temel kavramlara dayalı sorulardan oluştuğu görüldü. Sorular işlem becerisinden çok, okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmaya yönelik hazırlanmış. Çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin başarıya ulaşacakları bir sınav olduğunu söylemek mümkün.

Matematik testinin seviyesi zor değildi, adayları çok fazla zorlamadı. 7 şekilli, 3 grafik ve 20 sözel ağırlıklı soruyla karşılaştık. Geometri sorularının zorluk düzeyi ortanın biraz üzerindeydi. Geometri sorularında sözel soru ile karşılaşmadık.

FİZİK: Sorular, günlük yaşamla bağlantı kuramayan ve okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin zorlanacağı şekilde hazırlanmış. Herhangi bir işlem ve bağıntı kullanmak zorunda kalmadan hemen hemen hepsi yaşam temelli sorulardan oluşan, oldukça açık ve net, müfredata uygun bir sınavdı. Fizik sorularının, diğer testlere göre adayları biraz daha fazla zorladığını görüyoruz .

KİMYA: Sınav, bilgiyi yorumlamaya dayalı sorulardan oluşmuş. Grafik sorularına ve sayısal sorulara ağırlık verilmemiş. Bazı sorularda birden fazla bilgi kontrolü yapılmış. Temel kimya bilgisine sahip öğrencilerin beklediği tarzda bir sınav olduğu görülüyor. Sınavın güçlük düzeyi orta ve kolay sorulardan oluşuyor.

BİYOLOJİ: Biyoloji sorularının tamamı bilgi ağırlıklı sorulardan oluşuyor. Soruların akademik altyapıya sahip öğrencilerin cevaplayabileceği nitelikte olduğu görülüyor.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder