Yetişkinlerde de sorun var!

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

OECD tarafından yürütülen ve PISA kadar bilinirliği olmayan fakat sonuçları açısından en az PISA kadar önemli bulgular sunan bir başka araştırma daha var: Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC). PIAAC, içerik olarak PISA'ya çok benziyor; bu sınava bir anlamda yetişkin PISA’sı da denebilir. Sözel, sayısal beceriler test ediliyor. Bir de bilgisayar kullanarak problem çözme becerileri test ediliyor.

PIAAC, bireylerin işgücü niteliklerini öne çıkaran ve çalışma hayatında karşılaşılan zorlukları yenebilmek adına yetişkinlerin mevcut beceri kapasitesini ortaya koymayı hedefleyen bir program. Programda, ülke yetişkinlerinin temel işleme becerilerine sahip olma ve bu becerileri günlük ve iş hayatına aktarabilme düzeyleri araştırılıyor. PIAAC 16-24, 25-34 ve 35-44 yaş aralığındaki yetişkinlere uygulanıyor.

30 yılda ülkelerin eğitiminin hangi düzeye geldiğini, insan kaynaklarının kalitesini belirliyor. Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC), yetişkinlerin sözel, sayısal ve teknoloji zengin ortamda problem çözme becerilerini değerlendiriyor. PIAAC yetişkinlerin ilgi, tutum ve sosyokültürel araçları kullanmaya yatkınlığını, dijital teknolojileri ve iletişim araçlarını kullanma düzeylerini, bilgiyi bütünleştirme ve değerlendirme düzeylerini, var olan bilgiden yeni bilgiler oluşturabilmelerini ve başkaları ile iletişim kurabilme becerilerini ölçüyor.

Temel becerilerdeki yeterlilik düzeyi, ülkelerin ekonomik, toplumsal kalkınmasının ve uzun dönemde refah düzeyinin güçlü belirleyicisi olarak görülüyor. PISA öğrencilerin röntgenini çekiyorsa, PIAAC da toplumun MR’ını çekiyor.

***

2015 yılında yapılan araştırmada, Türkiye’de eğitim düzeyi ile yeterlilikler arasındaki ilişki, diğer katılımcı ülkelere nazaran oldukça düşük. Sözel, sayısal ve teknoloji yoğun ortamda problem çözme becerilerinde, bizim ülkenin yetişkinleri OECD ülkeleri ile kıyaslandığında ortalamanın altında performans gösteriyor. Sözel becerilerde OECD ortalaması 268, bizim yetişkinlerin ortalaması 227 puan.

Sayısal becerilerde OECD ortalaması 263, bizim yetişkinlerin ortalaması 219 puan. Teknoloji yoğun ortamda OECD ortalaması yüzde 31, bizim yetişkinler ortalaması ise yüzde 8. Sözel becerilerde erkekler ile kadınlar arasındaki puan farkı OECD ülkelerinde 2 iken, bizim yetişkinlerde fark 11’e çıkıyor.

Sayısal becerilerde erkekler ile kadınlar arasındaki fark OECD ülkelerinde 12, bizim erkek ve kadın yetişkinler arasındaki puan farkı 27. PIAAC bulguları dikkate alındığında, Türkiye’de eğitimcilerin birinci önceliği, tüm kademelerde temel becerileri geliştirmeye yönelik bir sistem inşa etmek olmalıdır!

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder