14 gün geçti

14 Ocak 2019, Pazartesi 08:30
AA

1973 model bir aracım vardı. Birilerine sattım ama herhangi bir işlem yapmadan teslim ettim. O günden beri de bir haber alamıyorum. İzlediğim kadarıyla de bir trafik cezası yok. Muhtemelen trafikten çekilmiş, bunun vergileri bana geliyor. Bunlardan nasıl kurtulurum? ● F.A.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Genel Tebliği 2017 yılında yayınlanmıştı. Hatırladığım kadarıyla tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecekti.

★ ★ ★ ★ ★

Kanaat verici belgelerin ne olduğu birkaç madde halinde sayılmış, bunların arasında ölüm veya yaralanma ile son bulmuş trafik kazası kaydı olmaması gibi maddeler var. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, borçlarının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapacak.

Bu takdirde silinen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın ocak ayında Motorlu Taşıtlar Vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılacak ve ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilecek.

Sizin durumunuz için bir imkan yaratılmıştı ama bu 31 Aralık 2018 tarihine kadar müracaatı gerektiriyordu. Mektubunuzun tarihi 10 Ocak 2019. Bugün ise 14 Ocak 2019. Yani 14 gün farkla bu süreyi geçirdiniz.

Sıradaki haber yükleniyor...