70 daire boş kalmaz

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

140 daireli bir sitede daire satın aldım. Sitede 70 daire muhtelif kimselerin, diğer 70 daire arsa sahibinin. Kat irtifakı var, kat mülkiyeti kurulmamış. Bu durumda kat mülkiyeti mevzuatının uygulanması için sitenin üçte ikisinin fiilen kullanılıyor olması lazım. Ancak arsa sahibi daireleri kiraya vermemiş, biz de yönetim teşekkül edemiyoruz. Ne yapmamızı önerirsiniz? Z.N.

O
kuyucumun anlattıkları gerçekten bir problem. Bir sitede kat irtifakı kurulu ise üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanılmadan kat mülkiyeti mevzuatı uygulanmaz. Uygulanması için iki şart var. Birincisi okuyucumun sözünü ettiği gibi üçte ikisinin fiilen kullanılmaya başlanılması, ikincisi de kat mülkiyetine geçilmesidir. Ancak hayatın olağan akışı içinde düşünürsek, 70 tane daireye sahip olan bir kişi bunlara niye sahip oldu?

[[HAFTAYA]]

Elbette bir gelir elde etmek için. Gelir elde etmenin iki yolu var, ya satacak ya da kiraya verecek. Dolayısı ile neticede bunlara ya yeni malikler taşınacak veya kiracılar yerleşecek yani olay yakında kendiliğinden halledilecek. Bu yukarıda dediğim gibi hayatın olağan akışı içinde olması gereken. Bir de başka bir hususu düşünüyorum. Siteden ve 140 daireden söz ediyoruz.

Bu bir tek blokta olamaz, 140 daire demek muhtelif bloklar demektir. Bu tür bir yapılaşma içinde inşası tamamlanmış bloklar müstakilen kat mülkiyetine geçebilir. Arsa sahibinin 70 dairesinin siteye dağılmış olma ihtimali düşüktür. Muhtemelen onlar bir blok içinde yer almaktadır. Bu durumda sizlerin sahip olduğunuz blokların iskan iznini alıp münhasıran bu bloklarda kat mülkiyeti tesisi mümkündür. Bir blok içindeki birkaç bağımsız bölüm için bu mümkün değilse de farklı bloklarda bu mümkündür. Bu yolu, bu açıklama karşısında inceleyin bakalım ne göreceksiniz.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder