85 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi- 1

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

85 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: Ekli ‘Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkı’nda 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 20.2.1930 tarihli ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 1. Maddesi gereğince karar verilmiştir.

12 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA KANUNU HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAYILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 7/8/1989 tarihli ve 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4. Maddesi’ne aşağıdaki bent eklenmiştir. “g) Türkiye’de yerleşik kişilerin Bakınlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satımı, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

MADDE 2 - Aynı karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 8- Bu kararın 4. maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk Parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

MADDE 3 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

85 sayılı ve 12.9.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi böyle.

Peki şimdi ne yapacağız?

Yeni sözleşme yapacaklar için kolay, döviz esaslı sözleşme yapmayacağız.

Peki ya halen döviz esaslı sözleşe yapanlar ne yapacak?

Bu konuda biraz geniş bir açıklama yapmam gerekecek, görüşleri ve ihtimalleri yarınki köşemde açıklayacağım.


Yazarlarımızdan

22 Ekim 2020, Perşembe 07:00
22 Ekim 2020, Perşembe 07:00
22 Ekim 2020, Perşembe 07:01
22 Ekim 2020, Perşembe 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder