Aile içi şiddet ve uzaklaştırma kararı

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Toplumda kadına şiddette, şiddet uygulayanın uzaklaştırma kararına rağmen suçu işlediği ifadesi var. Bu uzaklaştırma kararı denen şey nedir? Kim bu kararı verir? M.B.

***

Evet son zamanlarda bu ifadeye çok rastlanmaktadır. Uzaklaştırma kararına rağmen eşine şiddet uygulayan veya uzaklaştırma kararına rağmen evine giren kimselerin suç işlediği haberleri basında yer alıyor. Uzaklaştırma kararı mahkemeler tarafından verilir. Bunun için özel bir kanun vardır; ‘6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’.

Bu kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşte okuyucumun sorusu olan uzaklaştırma bu amaç çerçevesinde koruma tedbirinden biridir.

***

Bu tedbir kararını verecek hakim, aile mahkemesi hakimi olup verilebilecek bazı tedbir kararları şunlardır:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi halinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

***

İşte okuyucumun sorduğu uzaklaştırma kararı, bu çerçeve içinde verilen karardır. Ancak bugün için bu tedbirlerin kesin netice vermesini engelleyen tek husus vardır, o da bu tedbirlerin altı aydan uzun süre için verilmeyişidir. Bu kararın verilmesi için şiddetin belgelenmiş olması şart değildir. Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz.

Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. Genel esaslar budur ve bir de zorlama hapsi söz konusu olabilir. Bu da kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. Görüldüğü gibi bu da caydırıcı olmaktan uzaktır. İşte uzaklaştırmaların genel hatları bunlardır ve buna rağmen hâlâ suç işlendiği kanısı yaygın olup önlemlerin caydırıcı hale getirilmesi şart olmuştur.

Yazarlarımızdan

25 Eylül 2021, Cumartesi 07:01
25 Eylül 2021, Cumartesi 07:00
25 Eylül 2021, Cumartesi 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder