Alacağı var saklı duruyor

23 Şubat 2011, Çarşamba 05:00
AA

Eşim bir işyerinde günde dokuz saat çalışıyor. Bunun için fazla mesai alabilir mi? Bayramlarda da çalışıyor bunun için tazminat alabilir mi? Fazla mesai nasıl hesaplanır?  F.İ.

Eşiniz normalden fazla çalışıyor. Elbette herkes mesaisinin karşılığını almalıdır. Normal çalışma süresi haftalık 45 saattir. Bunu altı güne bölerseniz günde yedibuçuk saat eder. Ancak haftalık 45 saat anlaşma ile farklı saatlerde çalışmalara bölünebilir. Ama bunlardan fazlası fazla mesaidir ve ücreti gerektirir. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

[[HAFTAYA]]

Bayramlarda ise: Bayramlarda çalışma konusunda iş sözleşmesinde bir hüküm yoksa çalışma işçinin kabulüne bağlı olup bu durumda çalışan işçiye tam günlük ücreti kadar ilave ücret ödenir. Bunların ödenmemesi halinde çoğunlukla işçi çalışıyorken işverenle ihtilafa girmemek için her ne kadar talepte bulunmazsa da iş akdinin sona ermesinde bunları talep edebilir. Yani alacağı saklı duruyor.

Haklar bunlar

Eşim öldü, ancak şimdi yeniden evlenme imkanım var, üzerime kayıtlı da muhtelif mallar var. Evlenmem halinde yeni eşimin bunlar üzerindeki hakkı ne olacak? T.G.

Biliyorsunuz eşlerin, diğer eşe ait mallar üzerinde iki hukuki nedenden etkisi var. Bunlardan birincisi 2002 yılından bu yana uygulanan edinilmiş mallara katılma rejimi denilen yeni sistem. Bu sisteme dahil olabilmesi için mallarınızın ikinci evlenmenizden sonra edinilmiş olması lazım. O halde de doğrudan bir etki söz konusu olmaz. Ne olabilir? Bir örnek. Eş, ikamet edilen mesken için “aile konutu şerhi” verebilir. Bu halde bu gayrimenkulün tasarrufunda bazı kısıtlamalar olur. Ancak sizin mallarınız evlenmeden önce edinildiği için bunlar şimdi sizin için söz konusu değil. Sizin için söz konusu olacak olan mirasçılık. Önce ölümünüz halinde, sağ kalan eşiniz sizin mirasçılarınız arasında olacak. Şayet çocuklarınız varsa malvarlığınızın dörtte birini alacak. Şayet çocuk yoksa, ana-baba veya kardeşleriniz varsa yarısını alacak. Sonrasını anlatmak uzun ama sonuca geleyim. Mevcut malvarlığınıza etkisi sınırlı olabilir ama mirasçılık kesindir. Haklar bunlar.

Sıradaki haber yükleniyor...