Alacak tablosu asmak suç mu?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlginç bir haber endişe yarattı. Apartman yöneticisi borçlu listesini apartmanın kapısına astı diye yargılanıyor. Bu nedir? Bu bir suç ise tüm yöneticiler yarın hapse mi girecek? Y.B.

****

Okuyucumun sorusu öyle detay gerektiriyor ki bu konuda benim küçük köşem yetmeyeceği gibi kitap yazmak gerekecek. Hatta belki bir kitap da yetmeyecek birkaç kitap yazılacak. Ancak peşinen şunu söylemem gerekecek ki bu söyleyeceğimi sona saklamayayım. Bugün yazılacak bir iki kitap da yetmeyecek, zamana yayılarak mahkeme kararları ve içtihatlar izlenecek. Çünkü kavram somut değil soyut.

ŞİMDİ... 2016 yılında bir kanun çıktı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Bu yasanın 6’ncı maddesinde kişiye özel durumların sayılmış olma hali dışında 3’üncü maddede kişisel veri şöyle tarif edilmiş: ‘Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır.’ MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

****

Bu bilgiler ilgilinin rızası olmadan açıklanamaz. Genel kural bu ama yasada açıklanabilir olma şartları da sayılmış fakat bugün köşeme bu şartları da alırsam okuyucuma yanıt verme imkanım kalmayacak. Peki yöneticinin alacak tablosunu asması suç mu? Bunun yanıtı Türk Ceza Kanunu’nda. Türk Ceza Kanunu’nun dokuzuncu bölümü ‘özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar’ başlığını taşıyor.

Bu başlık altındaki 136’ncı madde şöyle: “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Anlatılan olayda, yönetici apartman sakinlerinden borçlu olanların listesini ilan tablosuna asmış. Şimdi suçun tarifine giriyor mu? ‘Evet, giriyor’ denilirse ikinci soru da benden. Peki her ay başı tüm kat maliklerinin o ay ödemesi gereken aidat ve genel gider tablosunun asılması da suç olmayacak mı? Yasanın açıklanabilir olma şartları arasında bu yok. Bir başka soru, geçen gün bir avukata danışmak için telefon numarası arayan biri, avukatı aradı. Aranan avukat, telefon numarasını veren vatandaşı Cumhuriyet Savcılığı’na bu nedenle şikayet etti!!! Şimdi benim ikinci sorum, vatandaşa suç işlememesi için bu yasal durumu nasıl anlatacağız?

****

Okuyucuma yanıtım, bu apartman yöneticisinin davasının sonucunu izleyelim. Yargıtay’ın olaylardaki görüşünü de izleyelim. Bakalım görelim başımızda neler var? Bence bu kadar tarifi soyut suç olmamalı. Bazı telefon ve hesap numaralarının ele geçirilmesi eylemlerine ait mahkumiyet kararları mevcuttur ama ilan tahtası olayına henüz rastlamadım.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder