Altı ay sonra silinir

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Arazimin talipleri var. Ancak yıllar önce koyulmuş istimlak şerhi varmış. Bu durumda değeri çok düşüyor, bazı alacaklılar da bundan istifade ederek düşük bedeller teklif ediyor. Bu ne zamana kadar böyle sürer?

● E.C.

Bir gayrimenkul kamulaştırılacaksa sahibi mağdur edilmemelidir. Peki bu nasıl sağlanır? Eskiden kamulaştırmayı yapacak kurum bedeli belirler, onu öder. Gayrimenkul sahibi sonra gider bedel artırım talepli dava açar yıllarca uğraşır hakkını alırdı. Sonra yasada bu mağduriyeti önleyici değişiklik yapıldı. Şimdi, kamulaştırmayı yapacak kurum önceden mahkemeye gayrimenkulün değerini tespit ettiriyor,

bu parayı ödüyor, bedel bankaya yatırılıyor ve tescil yapılıyor. Okuyucumun durumundaki birinin de mağdur edilmemesi lazım. Kamulaştırmayı yapacak kamu kurumu, kamulaştırılacak gayrimenkulün tapu kaydına kamulaştırma şerhi koyar. Ancak idare, şerh tarihinden itibaren altı ay içinde kamulaştırma bedelinin tespitiyle, idare adına tescili isteğinde bulunduğuna dair mahkemeden alacağı belgeyi tapu idaresine ibraz etmezse, bu şerh tapu idaresince resen sicilden silinir.

Okuyucumun olayında kamulaştırma şerhi koyulalı uzun zaman olmuş. Bu kendisi aleyhine bir durum. Nitekim mektubunda bunları anlatmış, satmaya kalksa alıcılar gayrimenkulü ucuza almak istiyor. Oysa altı ay geçmekle tapudaki şerhin silinmesi lazımdı. Bunun için talepte bulunmaya bile gerek yok. Ama madem okuyucum bu hususa yeni vâkıf olmuş. İlgili tapu müdürlüğüne başvurarak kamulaştırma yasasındaki bu hükme göre kamulaştırma şerhinin silinmesini isteyebilir.

Yazarlarımızdan

06 Mayıs 2021, Perşembe 11:28
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:02
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder