Asansör bakımı pahalı

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Apartmanında asansörü olanlar için şöyle bir duruma değineceğim. Asansör denetleme firması, senede bir asansörleri muayene ediyor. Sonuca göre yeşil, mavi ve kırmızı etiketi takıyor (kırmızı yetersiz, en az mavi olmalı). Bu dördüncü yılları, bunu bizim belediye başlattı.

Denetleme 10 dakika sürüyor. Bu yılki fatura 371.5 TL (bizimki beş katlı) ve rakam her yıl artıyor. Değişen parça filan da yok. Yılda bir denetim oluyor ve mutlaka kırmızıya geçiriyorlar. Bu tahsilat, böyle yersiz olmuyor mu? Bunun sınırı nedir? l L.D.

Binalarda asansör ile ilgili mevzuat biraz geniş, bu nedenle hepsini bir anda anlatma imkanım yok. Dolayısıyla ilgili yönetmeliklerin belli maddelerini aktarmak isterim. Asansör periyodik kontrol yönetmeliğine göre: Binada veya yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır (ilgili idare; belediyeler veya belediye sınırları dışında kalan alanlardaki yapılar için de il özel idareleri).

Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük, ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Periyodik kontrol; asansörün güvenli kullanımı ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi ifade eder. ‘Güvensiz’ veya ‘kusurlu’ olarak tanımlanan asansörün birinci takip kontrolünde muayene kuruluşunca, bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilemez.

Sonraki takip kontrollerinden ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile muayene kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.

(1) Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört grupta değerlendirilir.

(2) ‘Kusursuz’ olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(3) ‘Hafif kusurlu’ olarak tanımlanan asansöre, mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(4) ‘Kusurlu’ olarak tanımlanan asansöre, renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(5) ‘Güvensiz’ olarak tanımlanan asansöre, kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

(6) ‘Kırmızı’ renkli bilgi etiketi iliştirilen ve ‘güvensiz’ olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 60 gün içerisinde güvenli hale getirilmesi, bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, muayene kuruluşu tarafından takip ve kontrolü yapılır.

Takip ve kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından, formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası muayene kuruluşu ile bina sorumlusuna iletilir.

ÖNEMLİ! ‘Güvensiz’ olarak tanımlanan asansörün altıncı fıkrada belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür. Bu yönetmelik 40 uzun maddeden oluşur. Dolayısıyla ben okuyucumun sorusunu bir nebze karşılayacak bölümleri alabildim. Ayrıca bir de asansör işletme ve bakım yönetmeliği var ki o da yaklaşık 11 sayfa.

Dolayısıyla daha da uzatmadan şunu diyebilirim; yıllık bakım için belediyeler tarafından belirlenen belli fiyat aralığı bulunuyor. Aylık periyodik bakım ise bir seviyede pazarlığa kalıyor. Ancak hatırlatmak isterim, asansör konusunda sorumluluk büyük çapta yöneticiye yüklenmiştir.

Yazarlarımızdan

05 Ağustos 2021, Perşembe 07:01
05 Ağustos 2021, Perşembe 07:01
05 Ağustos 2021, Perşembe 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder