Avantajınız var

AA

2010 yılında eşimden ayrıldım. Mahkeme tazminat ve nafakaya hükmetti fakat eşim bunları ödemedi. Kendisinin işi yok, kaçak çalışıyor, annesinin yanında kalıyor, malı mülkü yok. Ben tazminat ve nafakamı nasıl alırım.  T.Y.

Sadece nafaka için değil her türlü alacak için icra takibi yapılır. İcra takipleri çeşitlidir. Şimdi hepsini saymayayım, sizinkini söyleyeyim. Sizinki ilamlı takiptir. Mahkeme kararı icra dairesine sunulur ve takip başlatılır.

[[HAFTAYA]]

Bu takibe rağmen nafaka ödenmezse borçlunun malvarlığına haciz tatbik edilir. Tabii malı varsa. Sizinkinin yok. Bu defa alacak nafaka olduğu için nafaka borcunu ödemeyen borçluya hapis cezası tatbik olunur. Bu hapis cezası diğer alacaklar için uygulanmaz. Sadece nafaka borcu için söz konusudur ve nafaka alacaklısı için büyük bir avantajdır.

Önce kararı alın

Bankanın kredi kartı borcum için uyguladığı temerrüt faizi yüksekti, ana paraya değil sadece faize itiraz ettim. Banka mahkemeye başvurdu faizi ve yüzde 40 ceza talep etti. Mahkeme bilirkişiye verdi, bilirkişi faizi uygun buldu ama mahkeme itirazı kaldırmakla tüm borcun yüzde 40’ına hükmetti. Bunun kararı gelmeden ben bir süre muhafaza dilekçesi verdim. Gerçekte temyiz süresi nedir? Tazminatın, itiraz ile sınırlı olması gerekmez mi?  G.S.

Bahsettiğiniz karar muhtemelen tüketici mahkemesinden verilmiş. Tüketici mahkemelerinden verilen kararlar tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilir. Dolayısı ile kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz edebilirsiniz. Tazminat konusunda ise haksız itiraz edenler aleyhine yüzde 40 icra inkar tazminatına hükmolunur. Bu bir ceza değildir de adı icra inkar tazminatıdır. İcra İflas Kanunu hükümlerinden gelmektedir. Bu elbette itiraz edilen kısım için olmalıdır. Elinizde henüz gerekçeli karar olmadığına göre belki icra inkar tazminatı bu kısım için hükmolunmuştur. Önce kararı elinize alın temyizi ve temyiz nedenlerini sonra düşünün.

Sıradaki haber yükleniyor...