Bakımevi yetkisiz

YAZI BOYUTU

Annemle ortak evimiz var. Annem yaşlı ve bakımevinde kalıyor. Ben evin satılması gerektiği kanısındayım. Ancak annemin imza atacak durumu yok.

Bakımevi de kendisinin bu konuda sorumsuz olduğunu söylüyor. Ne yapmalıyım? ● V.K.

Bir kimsenin bir gayrimenkul satışı veya bunun gibi bir hukuki işlemi yapabilmesi için hem reşit hem de hukuki tabirle mümeyyiz olması lazım.

Yani yaptığı hukuki işlemin mahiyetini ve sonuçlarını idrak edecek akıl sağlığına sahip olması lazım.

Annenizin bakımevinde kalıyor olması mümeyyiz olmadığı anlamına gelmiyor.

Herhangi bir bedensel rahatsızlık nedeni ile de bakım evinde kalıyor olabilir. Bu halde hukuki işlem yapabilecek akıl sağlığına sahiptir dolayısı ile evin satışına katılabilir.

★ ★ ★

Ancak akıl sağlığı problemi nedeni ile bakımevinde kalıyorsa evet bir gayrimenkulün satış işlemini yapamaz.

Böyle birinin hukuki işlemlerini yapabilecek bir kimse mahkeme kararı ile vasi tayin edilir. Anneniz böyle bir akıl sağlığı problemi yaşıyorsa kendisine vasi tayini için mahkemeye başvurmanız gerekecektir.

Mahkeme kendisine uygun birini vasi tayin eder ama iş bu kadarla bitmez.

Vasi tayin olunduktan sonra bu evin satışında onun menfaatinin bulunduğunu ispat ile mahkemeden satışa izin verilmesi kararı istenecektir.

★ ★ ★

Mahkeme gerektiğinde bir bilirkişi tayin edecek, bu yerin satışında yararı bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişiden rapor isteyecek ve gelen rapora göre bir karar verecektir.

Bakımevinin bu konuda sorumsuz olduğu değil de yetkisiz olduğundan söz etmek daha doğru olur.

Bu konuda onların bir girişimi olamayacağı gibi böyle bir hukuki işleme girişme konusunda bir yetkileri de yoktur. Bu tamamen aile fertlerinin mahkemeye müracaatı ile çözülecek bir hadisedir.


SON YAZILARI

TÜM YAZILARI

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...