Balkon kapanmaz

12 Ocak 2014, Pazar 05:00
AA

Site içinde bir dairede oturuyorum. Sitemizde iki kişi balkonunu kapattı. Bunlara dava açmak istiyorum ancak duydum ki bu konuda gömme balkon, çıkma balkon ayrımı yapılıyormuş. Bunlarınki gömme balkon. Acaba dava açsam kaybeder miyim? S.K.

Konu bir tarihte çok dikkat çekmiş ve her gün birkaç kişi tarafından bana sorulur olmuştu. Bir tarihte çok sorulmasının nedenini yanıtımın içinde bulacaksınız. Bir binada projeye aykırı inşaat veya tadilat yapıldığı zaman iki mevzuat gündeme gelir. Birincisi belediye ile ilgili yasalar, ikincisi kat mülkiyeti mevzuatı. İnşaat, belediyeden alınan ruhsat ve yine belediyenin onadığı proje ile yapılır.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile projeye aykırı bir inşaat yapıyorsanız, inşaat sırasında belediye gelir, inşaatı mühürler ve yapı tatil tutanağı düzenler. Yani mevzuata aykırı inşaatı belediye durdurur, hatta sonra yıkımına kadar gider. İşte belediye mevzuatı burada uygulanır. Dolayısı ile balkon kapama da projeye aykırı bir eylem olduğu için, birileri belediyeye şikayet ederse, belediye gelir müdahale eder. Ancak, bir olayda yine belediye müdahale etmiş fakat, bu müdahaleye karşı idari dava açılmıştı. İdare mahkemesi belediyeye karşı şöyle bir karar verdi.

Dedi ki, gömme balkonlar, projede binanın kapalı alan sınırları içinde kalan, metraja dahil alanlardır. Dolayısı ile kapalı balkona yapılan müdahale izinli alanın genişletilmesi eylemi olmadığı için, sen bu alana karışamazsın. Çıkma balkon, binanın oturum alanı dışında kaldığı için sen ancak çıkma balkona kırışırsın. Zira bu yer kapatıldığında oturum alanının dışında bir kapalı alan kazanılmaktadır. Yani olay belediyelerin, balkon kapatma eylemine müdahalesi için gelişti.

Gömme balkona müdahaleleri önlendi. Ancak olayla ilgili ikinci bir mevzuat var ki bu da Kat Mülkiyeti Kanunu. Kat Mülkiyeti Kanunu, balkon kapatmayı yasaklamıştır. Yukarıda anlattığım olay, belediyeleri ilgilendirir ama kat mülkiyeti mevzuatını ilgilendirmez. Yani gömme balkonların kapatılmasına belediyeler karışmaz ama kat mülkiyeti mevzuatı içinde mahkemelere başvurulduğunda, mahkemeler karışır ve kapalı olan balkonun projesine uygun hale getirilmesi yönünde karar verir. Yukarda anlattığım idare mahkemesi kararı, balkon kapatmalarına izin vermiş değildir ve zaten konu idare mahkemesi görevi içinde bir konu değildir. Netice olarak, gömme olsun, çıkma olsun balkonlara müdahale edilmez. Edilir de, bir kat maliki tarafından dava konusu yapılırsa, eski hale getirilmesine karar verilir.

Sıradaki haber yükleniyor...