Bir doktor da yeter

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kayınvalidemin malvarlığı var ancak bunların kocasına kalmasını istemiyor. Eşime satmak istiyor. Kendisi yaş olarak 80’in üzerinde. Tam teşekküllü bir hastaneden rapor alsam bu satışı yapabilir mi?  S.A.

Doğrusunu isterseniz hukuken reşit ve mümeyyiz olan herkes her türlü hukuki işlemi yapabilir. Malum reşit olmak demek bir-iki istisna hariç 18 yaşını doldurmuş olmak demek. Mümeyyiz olmak ise yaptığı işin sebep ve sonucu bilebilecek akıl sağlığına sahip olmak demek. Yani temyiz kudretine sahip olmak. Bu şartları taşıyan herkes her türlü yasal işlemi yapar. Yaşı ne olursa olsun. Bir ara 65 yaşını geçenler için akıl sağlığı raporu mecburi hale getirilmişti.
[[HAFTAYA]]
Buna karşı çıkıldı, ilk başta da ben karşı çıktım. Hatta şunu örnek gösterdim: Ülkemizde cumhuriyetten bu yana en üst düzey yönetici, bakan, başbakan, cumhurbaşkanlarının, büyük çoğunluğu 65 yaşın üzerindeydi. Peki bunlardan akıl sağlığı konusunda rapor istenildi mi? Hayır, o halde vatandaşa gelince ne oluyor? Sonra bu husus mecburi olmaktan çıktı. Ancak yaşı biraz ileri olanların yaptığı muamelede, ölümünden sonra ‘akıl sağlığı yerinde değildi’ iddiası çokça ileri sürüldüğünden biz şimdi, tam teşekküllü hastane şart değil ama branşı akıl sağlığı olan bir doktordan rapor alın ve işlem dosyasına koyun diyoruz. İşleminizi de raporun alındığı gün yapın. Bu halde ileride ‘akıl sağlığı yerinde değildi’ itirazını bertaraf etmiş olursunuz.

Adli sicil konusu

2007 yılında bir suçtan dolayı 1 yıl 2 ay hapis cezası aldım, bu da ertelendi. Şimdi artık adli sicil kaydımın silinmesini talep edeceğim. Bunun için süre var mıdır? Varsa nedir?  M.S

. Doğrusu bu hususta önemli değişiklikler var. eskiden yürürlükte olan 3682 sayılı kanun adli sicil kaydının silinmesi için suçlara göre farklı süreler belirlemiş, hatta yüz kızartıcı suçları bunlardan ayrı tutmuştu, bu suçla ilgili cezalar sicilden silinmezdi. Ancak Haziran 2005’te bu yasa kaldırıldı yerine 5352 sayılı yasa yürürlüğe girdi. Sizin işlediğiniz suç 2007 yılında olduğuna göre bu yeni kanuna tabi olarak kaydınız tutulmuştur ve size bu yasa uygulanacaktır. Bu kanunun dokuzuncu maddesi şöyledir: Adli sicildeki bilgiler; a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, b) Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, c) Ceza zamanaşımının dolması, d) Genel af halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nce silinerek, arşiv kaydına alınır. Ayrıca hatırlatayım ki cezaların ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir. Arşiv bilgileri ne olur? Arşiv bilgileri ilgilinin ölümü üzerine veya kaydın girdiği tarihten itibaren 80 yılın geçmesi ile silinir. (Benim notum: Allah ömür verirse.)

Yazarlarımızdan

19 Ekim 2020, Pazartesi 13:35
19 Ekim 2020, Pazartesi 12:27
Sıradaki haber yükleniyor...
holder