Borçlarda zamanaşımı

25 Ocak 2019, Cuma 08:30
AA

Borçlar Kanunu’nda zamanaşımı var mı? ● M.K.

Okuyucum kısa soru sormada dünya rekoru kırdı ama bu kadar kısa sorunun yanıtı bu kadar kısa değil.

★ ★ ★ ★ ★

Evet Türk Borçlar Kanunu’nda zamanaşımı var elbet. Bunu ikiye ayırıyoruz. Birincisi; genel zamanaşımı süresi ki bu 10 yıldır. İkincisi; beş yıllık özel durumdur ki, biraz uzun saymak gerekecek, şöyle:

● Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi dönemsel olarak ödemeler,

● Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme bedelleri,

● Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar,

● Ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki alacaklar,

● Vekalet, komisyon ve acentelik sözleşmelerinden ticari simsarlık ücreti alacağı dışında simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar,

● Yüklenicinin, yükümlülüklerini ağır kusuruyla hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi dışında, eser sözleşmesinden doğan alacaklar.

★ ★ ★ ★ ★

Yasal zamanaşımı bunlar. Ancak bu genel bir tarif. Bazı hallerde özel yasalarda özel durumlar için belli süreler koyulmuş olabilir. Ancak bilinmesi gereken önemli husus, bu sayılan süreler sözleşme ile değiştirilemez. Yine ilginç bir şart, evlilik birliği sürdüğü müddetçe eşler arasında zamanaşımı işlemez. Okuyucumun sorusu ile ilgisi yok ama ilginç olduğu için bunu da hatırlatma ihtiyacı duydum.

Sıradaki haber yükleniyor...