Böyle takdir olunmuş

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Annemiz vefat etmeden yıllar önce iki dairesini çıplak mülkiyeti bize intifa hakkı kendisine ait olacak şekilde satış yolu ile intikal ettirmişti. Şimdi tapularımızı düzelttirmek istediğimizde vergi dairesi bizden Veraset ve İntikal Vergisi talep ediyor. İntifa sahibi vefat ettiğinde intifa hakkı otomatikman kuru mülkiyet sahibine geçiyor. Bu vergiyi ödemek zorunda mıyız? Bize ileride bir sorun yaratır mı? ● E. A.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün görüşünün bir özetini vereyim: İntifa hakkı, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 2’nci maddesinde tanımlanan mal kapsamına girmektedir.

Ayrıca intifa hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesine göre; şahsa bağlı bir hak olması nedeniyle sahibinin ölümü ile son bulmakta ve kuru mülkiyetle birleşmektedir. Diğer bir ifade ile intifa hakkı, sahibi öldüğü zaman mirasa dahil olmamakta, doğrudan kuru mülkiyet sahiplerine geçmektedir.

İntifa hakkı, intifa hakkı sahibinin ölümü nedeniyle kuru mülkiyetle birleşmesi halinde ise kuru mülkiyet sahibinin bu tarihte ve malın ölüm tarihindeki değeri üzerinden vergilendirilmesi gerekir.

★ ★ ★ ★ ★

Gelirler Genel Müdürlüğü, bir olay için de şu yorumu yapıyor: İntikal eden intifa hakkından dolayı hissesine isabet eden tutar istisna haddi altında kaldığından adına vergi tahakkuk ettirilmediği (...).

Görüldüğü gibi intifa hakkının kuru mülkiyetle birleşmesi halinde dahi bir İntikal Vergisi mirasın açıldığı gün itibarıyla tahakkuk ettirilmektedir. Ancak bu vergi intifa hakkının kullanılması süresi ile ilgili olarak yüzde olarak indirime tabi olabilir ve muafiyet sınırları içinde kalacak ise vergi tahakkuk ettirilmez.


Yazarlarımızdan

30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01
30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01
30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder