Çatı piyesi projede olmalı

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oturduğum daire çatı piyesli. Projesinde de böyle. Üstümüz de çatı. Çatının onarıma ihtiyacı var ancak diğer kat malikleri çatı piyesinin kaçak olduğunu ileri sürerek çatı onarımına katılmak istemiyorlar. Çatı piyesi demek kaçak demek mi?  O.Ç.

Hayır çatı piyesi demek mutlaka kaçak demek değildir. Hatta sizin projenizde daireniz çatı piyesli olarak görülüyor, o halde tasdikli projede görülen çatı piyesi kaçak olabilir mi? Hayır olamaz. Çatı piyesi demek tasdikli projesinde çatı arasında görülen ve imar durumuna uygun yapılacak bölümün adıdır. Projesine uygun olması halinde kaçak değildir ancak çoğunlukla çatı piyesi alan olarak küçük projelendirildiğinden ve inşaat sırasında bu alan proje dışı olarak geniş tutulduğundan vatandaşın nazarında mutlaka kaçak imajı yerleşmiş olabilir.

[[HAFTAYA]]

Dolayısı ile sizinki projesine uygunsa kaçak değildir. Ancak çatının, çatı piyesi üstünde olması ile olmaması arasında onarıma katılma yönünden bir fark da yoktur. Her durumda çatı ortak yerdir ve onarılması gerekiyorsa buna herkes katılacaktır. Ancak çatı piyesi sahibi pencere, balkon açmak gibi proje dışı müdahalelerle çatıyı tahrip etti ise bu halde onarım giderinden kendisi sorumludur.

Ana sözleşmeye bakmak lazım

Bir kooperatife üye idim. Binalarımız yapıldı tapularımızı aldık. Şimdi kooperatifin tasfiyesi kararı alındı ama başkan tasfiyeye girerken kooperatif adına hiç gayrimenkul bulunmadığı beyanında bulundu. Oysa kooperatif adına daire ve arazi var. Bunlar ne olur? E.C.

Kooperatiflerin tasfiyesinde şayet kooperatife ait mal kaldı ise bu ne olacak? Doğrusu bunun yanıtı büyük çapta kooperatif ana sözleşmesinde vardır. Bu konuda öncelikle ana sözleşmeye bakmak lazım. Kooperatifler Kanunu bu konuda bakın nasıl bir çözüm getirmiş: Tasfiyeye giren kooperatifin bütün borçları ödendikten ve ortak pay bedelleri geri verildikten sonra kalan mallar ancak anasözleşmede bu husus öngörülmüş olduğu takdirde ortaklar arasında paylaştırılır. Ortaklara paylaştırma yapılacağına dair anasözleşmede açıklama olmadığı takdirde tasfiye neticesinde arta kalan miktar kooperatifleşme amacına uygun olarak harcanmak üzere Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’ne bırakılır. Tatbikatta ise artan malvarlığını fırsat bilen kooperatif yönetimleri kooperatifi işletme kooperatifine çevirip mevcut malları yönetmekte ve hem gelir elde etmekte hem de malları bünyelerinde tutmaktadır. Ancak kooperatifleşmedeki asıl amaç bu değildir.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder