Çek karşılıksız çıkarsa cezası ne olur?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karşılıksız çek kullananlara artık hapis cezası verilmiyormuş, hatta hapis cezası alanlar dahi tahliye olmuş, gerçek durum nedir?

***

Karşılıksız çek konusunda değişik tarihlerde düzenlemeler yapıldı. Yıllarca aklımızda kalan husus, karşılıksız çek yazanın hapis cezasına çarptırıldığıydı ancak şimdi yasanın konu ile ilgili maddesi şöyle: “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak ‘karşılıksızdır’ işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adli para cezası; çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz.” “Birinci fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, doğrudan hapis cezasına çevrilir.”

***

24.3.2020’ye kadar hapis cezasına çarptırılanlar için bir imkan tanıyan madde ise şöyle: “Yukarıdaki maddelerde tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur.

Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını bir yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.” Görüldüğü gibi belli tarihe kadar hüküm giyenlere imkan tanınmıştır. Tabii bu imkan içinde de çek borcunun affı söz konusu değildir.

Yazarlarımızdan

06 Mayıs 2021, Perşembe 07:02
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:00
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:00
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder