Çocuklar eşit hakka sahip

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

92 yaşındaki 8 çocuklu annenin, yıllardır uzak duran çocuğu, anneye ait evi müteahhide vermek istiyor. Ancak noter işlem yapmayınca mahkemeden kendisini vasi tayin ettiriyor ve arsayı müteahhide veriyor. Bu çocuğun eşi de diğer çocukları karalamak için kötü niyetle video çekiyor ve kardeşlere gönderiyor. Bu yapılanlar yasal mıdır? Değil ise haklarımız nelerdir? l H.B.

***

Önce vasi tayini konusunda mahkemenin kararından söz edelim. Vasi tayini talepli bir davada, vesayet altına alınmak istenen kimsenin durumu tıbbi yönden incelenir. Gerçekten de vesayet altına alınması gerekip gerekmediği tıbbi yönden rapora bağlanır. Görüyoruz ki bu noktada işlemler tamamlanmış, anne vesayet altına alınmış ve bir oğlu vasi tayin edilmiş. Bu işlem gayrimenkulün vasi tarafından müteahhide kat karşılığı verilmesine yetmiyor.

Müteahhitle yapılacak sözleşmenin, vesayet altındaki kişinin yararına olup olmadığı da mahkeme tarafından incelenmelidir. Böyle bir incelemede içlerinde mühendis, hukukçu ve konu ile ilgili meslek grubundan bir bilirkişi daha katılarak olay incelenir ve mahkemeye rapor verilir. Şayet vesayet altındaki kişinin yararına olduğu tespit edilirse müteahhit ile sözleşme yapılması için vasiye mahkemece yetki verilir. Acaba olayda bu safhalar geçirildi mi?

***

Sonra mülkiyet konusuna gelelim. Şayet mahkemece izin verildi ve inşaat tamamlandıysa inşa edilen binada arsa sahibine düşen daireler, 92 yaşındaki anne adına tescil edilecektir. Yani müteahhidin hakkı olanlar dışındaki daireler annenindir ve bir gün vefatı halinde mirasçılar 8 çocuğudur.

Yani vasi olarak tayin edilen çocuğun bu konuda bir üstünlüğü olmayacaktır. Yani çocukların hakkı saklıdır. Gizli çekilen videoya gelince... Gizli yapılan kayıtların alenileştirilmesi suç teşkil edebilir. Bu husus çekimin içeriği ile yakın ilişkidedir. Dolayısıyla bir meslektaşımın incelemesinde yarar vardır.

Yazarlarımızdan

17 Nisan 2021, Cumartesi 07:01
17 Nisan 2021, Cumartesi 07:01
17 Nisan 2021, Cumartesi 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder