Tamer Heper Defter önemli
HABERİ PAYLAŞ

Defter önemli

Apartman yöneticisiyim. Yılda bir kere toplantı yapılıyor ve bir karar alınıyor. Yılsonu karar defterini notere kapattırmak zorunda mıyız? Kat maliki toplantıya katılmadığında vekaletini kiracısına verebilir mi? l N.D.

***

Okuyucuma kanun maddesini özetleyeyim: “Kat malikleri kurulu kararlarından başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfa, noter tasdikli bir deftere yazılır. Kararların altı, toplantıya katılan tüm kat maliklerince imzalanır.” Burada görüldüğü gibi kararların yazıldığı karar defteri, noter tasdikli olacak.

Yasanın bir başka maddesinde de “Yönetici kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini, bütün giderleri sözü geçen deftere tarih sırası ile yazmaya ve bu defteri her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırmaya mecburdur” deniliyor. “Senede bir toplantı yapıyoruz, bir yılın sonunda da defterin kapanışını yapacağız.

Yani bir toplantı bir kapanış, biraz tuhaf” diye takılmış okuyucum. Ancak 36’ncı maddede bu deftere ihtarların, tebligatların ve protokollerin de yazılacağı hükmü var. Yani bu defter bir toplantıdan sonra boş kalan bir defter değil. Şimdi de tatbikata geleyim.

Kat mülkiyeti ihtilaflarında bu defter çok önem taşır. Mahkemenin vereceği kararda önemlidir ve büyük çoğunlukla kapanışa bakılmaz. Nisaba ve altındaki imzalara bakılır. Bunlar yasal sayıya ulaşmışsa geçerli kabul edilir.

***

Kat malikleri toplantısına vekaleten katılmak mümkündür ve kiracıya da vekalet verilebilir. Bu vekaletin noterden olma zorunluluğu yoktur, düz beyaz kağıda yazılması yeterlidir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder