Deftere yazılır

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sitemizin bu yılki genel kurulu yapıldı. Kat malikleri hazırun cetvelini imzaladı. Genel kurulu yönetmek için teklif dahi olmadan 3 kişi divanı oluşturdu. Genel kurulda alınan kararlar bu 3 kişi tarafından karar defterine değil bir kağıt parçasına yazıldı. Öteden beri bu husus yönetime sözlü olarak hatırlatılmışsa da yanlışlık devam ediyor. Bu çerçevede şahsen ben kararları imzalamadığım için genel kurulun yok sayıldığı tezini savunmaktayım. Bu konuda düşüncelerim doğru mudur? ● S.K.

Okuyucumun anlattıkları, toplantılarda yanlış yapıldığını göstermektedir. Birincisi, toplantıda divan seçilir, tayin olunmaz. Adaylar belirlenir bunlar oylanır, en çok oyu alanlar divana seçilir. İkincisi, kararlar noterden tasdikli karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bazı hallerde kararların düz beyaz kağıda yazılması mümkündür ancak bu istisnadır.

Örneğin bir ihtilaf nedeni ile eski yönetici karar defterini teslim etmemiştir veya benzer bir başka nedenle geçici olarak karar defteri elde değildir. Bu nedenle yapılması gereken toplantı ertelenmez. Böyle bir durumda kararlar düz beyaz kağıda yazılır, altı toplantıya katılanlar tarafından imzalanır ama ilk fırsatta defter ele geçirildiğinde kararların yazıldığı bu kağıt, defterin ilk boş sayfasına yapıştırılır.

Yani böyle dosya kağıdı halinde kararlar saklanmaz. Yasal olarak aslolan tasdikli karar defteridir.

★ ★ ★ ★ ★

Okuyucum burada açıkça söz etmemiş ama ben yeri gelmişken bir başka hususu da hatırlatayım. Hazırun cetveli kararların alındığını kabul anlamına değildir. Yani kararların altına imza atmaktan kaçınılamaz.

Hazırun cetveli gerekli nisapların oluşup oluşmadığının tespiti içindir. Toplantı sonunda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından altı imzalanır. Kararlara muhalif olanlar bu sırada muhalefetini yazar. Kararları kabul etmeyenler, muhalefetini yazamaz ise ileride iptal davası açma hakkını da kaybeder. Bu nedenle kararların altını imzalamak geçerlik nedenidir.

Okuyucumun anlattığı olaylar, kararların yokluğu sebebi değil, iptalini talep etme nedeni olarak düşünülebilir. İkisi farklı şeylerdir. Ancak buna karar verebilmek için incelenmesi gerekmektedir.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder