Deneme süresi de olsa SGK'ya bildirim şart!

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir işyerinde birkaç aydır çalışıyorum. Ancak işveren sigortaya bildirmediği gibi 2.300 TL ücret ödüyor. Bu durumda benim sigortalılık haklarım ortadan kalkmış olmuyor mu? l L.S.

***

Doğrusu bu şekilde işe devam halinde evet sigortalılık haklarınız ortadan kalkıyor, daha doğrusu başlamıyor bile. Ancak bunu önlemenin yolu var. Mesela durumunuzu siz Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirebilirsiniz. Bunun için başvurmanız gereken yol, SGK il müdürlükleri veya merkez müdürlüğüne yazılı başvurmaktır. Dikkat edilmesi gereken husus, idareye yazılı olarak başvuru yapılmasıdır. Sözlü başvurular dikkate alınmamaktadır.

Bu durumda ilgili müfettişler tarafından işyerinde tespit yapılır ve tespit yapıldığı tarihten itibaren değil, sigortasız çalışmaya başladığınız tarihten itibaren sigortalı olarak kabul edilirsiniz. Bu tespitin çalışıyorken yaptırılmasında yarar vardır. Zira çalışmanın tespiti kolaydır. Çalışmanın sonlandırılmasından itibaren de yapılabilir ama bu defa ispat güçlüğü söz konusu olabilir ve zaman kaybına neden olur.

***

Yaptırdığınız tespit ile size eksik ödenen ücretleri de talep hakkınız doğacaktır. Zira ödenmesi gereken ücret 2.825 TL iken size 2.300 TL ödenmiş yani her ay 525 TL’lik bir eksik var. Bunların da size ödenmesi gerekecektir. Ayrıca sigortasız işçi çalıştıran işverene de idari para cezası tahakkuk ettirilir ki bu rakam da işçi başına 7.155 TL civarında olur.

Bu defter tutma gibi nedenlere dayanarak değişen bir rakamdır ama bir idari para cezasının varlığı bilinmelidir. Sigortaya bildirmeme nedeni olarak bazı işverenler işçinin ‘deneme süresinde’ olduğunu ileri sürmekteler. Ancak deneme süresi sigorta giriş kaydı için bir mazeret değildir. Bir işçinin her ne sebeple olursa olsun işe başladığı hususu derhal SGK’ya bildirilmelidir.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder