Denge kurulmalı

AA

Senet alacağımızdan dolayı bir gayrimenkulü icra yoluyla satışa çıkardık. Borçlunun boşandığı eşiyle süren tazminat davası varmış. Bu dava sonucunda aile mahkemesi icra müdürlüğüne müzekkere göndermiş, icradan satışa çıkarılan gayrimenkulün satış bedelinin icra dosyasına değil aile mahkemesinin dosyasına depo edilmesini istemiş.

Satış takibini ve bütün masrafları biz üstlenmişken bu karar hukuka uygun mu? Dosya Yargıtay’a taşındı. Satış bedeli Yargıtay’ın kararı bozması sonucu tarafımıza iade edilir mi? ● Y.A.

★ ★ ★ ★ ★

Bazı hallerde aile ilişkisi içinde karşı tarafı mağdur etmek için danışıklı borçlanmalar ve ardından satış talebi gelebilmektedir. Anlaşılan aile mahkemesi buna karşı önlem almış. Ancak önlem alınırken gerçek alacaklının hakları da bertaraf edilmemelidir.

Yani bir tarafın mağduriyetini önlemeye çalışırken başka taraf mağdur edilmemelidir. Buna benzer bir sorun müteahhitten daire alanlar için de söz konusudur. Müteahhitten daire almak üzere sözleşme yapan vatandaş, teslim tarihi geldiğinde satın aldığı daire üzerinde hacizler ve ipoteklerle karşılaşmaktadır.

Bu hali ile teslim aldığında borcu da üstlenmiş olacağından, mahkemeden, bu gayrimenkul üzerindeki hacizlerin ve ipoteklerin kaldırılarak kendilerine teslimini istemektedirler. İyi ama bu durumda alacaklının hakkı ne olacak?

★ ★ ★ ★ ★

İşte mahkemenin böyle bir talepte tarafların hakkı ve denge unsurunu göz önüne alarak karar vermesi gerekir. İşte okuyucumun olayında da böyle bir denge göz önüne alınmalı ve ona göre karar verilmelidir. Ancak kararın kaldırılması durumunda satış bedelinin okuyucuma ödenmesi gerekecektir.

Sıradaki haber yükleniyor...