Faiz başka gecikme tazminatı başka

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yazılarınızı devamlı takip ediyorum. Bir yazınızda gecikme faizi ve gecikme tazminatını konu yapmışsınız ama ben bu konuyu tam anlayamadım. İkisi arasındaki fark nedir? Bizim binada yönetim aylık yüzde 2 faiz uygulayacağını söylüyor. Şimdi bu nedir? l E.A.

***

İnanır mısınız, adliyede incelediğim dosyaların büyük bir kısmında da bu fark anlaşılamamış, hep birbirine karıştırılıyor. ‘Bilirkişi’ sıfatıyla baktığım dosyalarda, talep olarak ‘aylık yüzde 5 faiz talep ederiz’ cümlelerini görüyorum. Durum şu: Bir borç ilişkisi kurulduğunda bunun bir de faizi olur.

Bugün için yasal faiz yıllık yüzde 9’dur. Yani özel bir durum yoksa ve taraflarca faiz kararlaştırılmamışsa, borca yıllık yüzde 9 faiz çalıştırılır. ‘Faiz’ kavramı dışında bir de ‘gecikme tazminatı’ kavramı vardır. Bu da özel bir durumdur. Bu özel durum, kat mülkiyeti kanununda yer bulmuştur. Kanun diyor ki; ‘aidat ve ortak gider borcunu ödemeyene aylık yüzde 5 gecikme tazminatı çalıştırılır.’

Faiz genel hükümlerde vardır, gecikme tazminatı ise özel kanunda aylık yüzde 5 olarak kabul edilmiştir. Bir yönetim, borcunu ödemeyen kat malikine kesinleşmiş işletme projesi için hiç bişey söylemeden aylık yüzde 5 gecikme tazminatı uygular. Şayet bu konuyu icraya taşıyacaksa, ‘talebi içinde aylık yüzde 5 gecikme tazminatı da istiyorum’ der. Ancak çoğunlukla görüyorum ki ‘aylık yüzde 5 faiz istiyorum’ diye yazanlar var.

Borçlu takibe itiraz ettiğinde faize de itiraz eder. Bilirkişi de önüne bu konu geldiğinde, mademki talep faizdir, bu durumda yıllık yüzde 9 faiz hesaplar. Böyle bir takipte veya davada faiz değil, gecikme tazminatı talep olunmalıdır ki hesaplamada aylık yüzde 5 faiz hesaplansın. Bazı mahkemeler aylık yüzde 5 faizi, ‘gecikme tazminatı talebi’ olarak yorumlamışlardır. Ben buna katılmıyorum, yaptığım hesaplamaları talebe bağlı olarak gerçekleştiriyorum.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder