Farklı iki tasarruf

AA

Babaanemin ölümünden sonra dedem vasiyetname yapmış. Sonra da evlendi. Vefatında da yeni eşine mirasta pay kalmasın diye sahibi bulunduğu dükkanı ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile amcalarımdan birine devretti.

Şimdi vefatı halinde, vasiyetname evlenmeden önce yapıldığı için yeni eş pay alabilir mi? Babam dükkandan pay alabilir mi? Zira dükkanı alan amcam kardeşlerini oyalıyor. ● S.A.

Dede şimdi hayatta, dolayısı ile bugün için yapacak hiçbir şey yok. Amcanın da oyalaması yine bugün için söz konusu değil. Dede hayatta olduğu sürece bugünkü şartlar devam edecek.

Bir kimse hayatta iken onun ölümüne bağlı tahminler yürütmek, ölümünü beklemek gibi konularda sıkıntı yaşıyorum. Bu konuları ölümünden sonra konuşmak bana daha doğru geliyor ama hayat bu, insanların sonrasını da bilme ihtiyacı olduğu için bu tür konulara girmek zorunda olduğumu hissediyorum.

★ ★ ★ ★ ★

Dedenin iki tür tasarrufu var. Birincisi vasiyetname, ikincisi ölene kadar bakma sözleşmesi. Vasiyetname var ama içeriğini bilmiyoruz. Evlenmeden önce yapmış olması özel bir anlam ifade etmiyor olabilir. Zira vasiyetnamede istediklerini evlenmeden sonra da dile getirebilirdi.

Zira burada mesele vasiyetnameyi evlenmeden önce yapmış olması ile evlenmeden sonra yapmış olması arasındaki fark ise sonuç olarak eş yönünden hiç fark yok. Dedenin bir gün vefatında evlilik birliği devam ediyor ise eş her durumda mirasçı.

Müşterek çocukları olur mu bilmem ama olmadığı ihtimali kuvvetli olduğuna göre eş mirasın yarısına sahip olacak çünkü saklı payı bu. Ölünceye kadar bakma sözleşmesine gelince. Bir kimse gerçekten bakıma muhtaç ise ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile birtakım malvarlığını bakım borçlusuna devredebilir.

Ancak gerçekten bakıma muhtaç olması, mirasçılardan mal kaçırma amacına yönelik olmaması, bu işlemler yapılıyor iken akıl sağlığının yerinde olması gerekir. Bu halde müdahale ancak bakım alıcısı öldükten sonra yapılır, hayatta iken yapılmaz. Netice itibarıyla dede hayatta ve gerek babanız ve gerekse diğer mirasçıların şu safhada pay isteme talebi olmayacaktır.


Sıradaki haber yükleniyor...