Garanti süresine dikkat!

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Binlerce lira verdiğiniz telefondan bilgisayara, TV’den beyaz eşyaya ve küçük ev aletlerine kadar ürünlerde satıcılara karşı haklarınız neler? Garanti süresi en az ne kadar olmalı? Servise götürürken nelere dikkat etmeli? İşte merak edilen tüm detaylar...

EN AZ 2 YIL OLMALI

Yasal olarak malın tüketiciye tesliminden itibaren garanti süresi iki yıldır. Bu en az süredir. Bu süre malların özelliği açısından bakanlıkça o mallar için daha uzun tutulabilir, ayrıca taraflar arasındaki sözleşme ile ürünün garanti süresi anlaşmaya tabi olarak daha uzun tutulabilir.

Bu sürelerde onarım için ücret talep edilemez. Örneğin cep telefonu, bilgisayar, televizyon ve beyaz eşya başta olmak üzere elektronik ürünler yasal olarak 2 yıllık garanti kapsamında sunuluyor. Tüketici aldığı ürün bozulursa, bu süre içinde ücretsiz onarım hakkını kullanabiliyor.

Ücretsiz onarım hakkı kullanılırken, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından ortak olarak sorumlu.

FATURA YETERLİ DEĞİL!

Garanti belgesinde, malın tüketiciye teslim tarihi, üretici veya ithalatçı ile satıcı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ve tüketicinin seçimlik hakları, uyuşmazlıkların çözüm mercileri gibi bilgilerin bulunması zorunludur.

Garanti belgesinde bu bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Satılan mallara ilişkin faturaların garanti belgesi yerine geçmeyeceğini unutmayın. Günlük hayattaki uygulamada fatura=garanti belgesi şeklinde bir uygulama söz konusu olsa da garanti belgesine kaşeyle birlikte imza talep edilmeli. Bu gibi durumlarda işinizi şansa bırakmayın.

SORUN YAŞANIRSA HAKEM DEVREDE

Garanti belgesine ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili tüketici başvurunuzu e-Devlet üzerinden ilgili ‘Tüketici Hakem Heyeti’ne iletebilirsiniz. e-Devlet kullanıcı adı ve şifrenizle tuketicisikayeti.gtb.gov.tr adresi üzerinden, ‘şikayet edilen firma bilgileri’, ‘şikayet bilgileri’, ‘uyuşmazlığa ilişkin belgeler’ ve ‘tüketici hakem heyeti seçimi’ bölümlerini doldurarak şikâyet başvurusu yapmak mümkün. Garanti belgesiz mal satan firmalara ilişkin şikâyetlerinizi bulunduğunuz yerdeki Ticaret İl Müdürlükleri’ne yapabilirsiniz.

YASAL LİMİT VAR

Garanti kapsamındaki bir ürün arızalandıysa hemen yetkili servisi aramanız gerekiyor. Bunun dışında yapılacak işlemlerde ürün garanti kapsamı dışında kalabilir. Yetkili servise giden ürünün onarımı için yasal olarak süre limiti var. Bu da 20 iş günü yani yaklaşık 24 gün anlamına geliyor.

Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

GARANTİSİ BİTMİŞSE EN AZ 6 AY HAK DOĞAR

Malın garanti süresi dışında, servis tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

20 GÜNÜ GEÇERSE DEĞİŞİM İSTENEBİLİR

SÜRESİ İÇİNDE TAMİR EDİLMEYEN ÜRÜN SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

Tamiri için yetkili servise bırakılan ürünün tamir süresi 20 iş günü olup bu süre geçirildiğinde veya malın garanti süresi içinde yeniden arızalanması durumunda tüketiciye, yasada tanınmış diğer haklarını kullanma imkanı doğar yani tazminat isteme, malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini talep hakkı doğar. Bu halde dahi satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Eğer değişim hakkı kullanılır ve ürün değiştirilirse, garanti süresi ilk satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

YARIN: PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SON YAZILARI

TÜM YAZILARI

Yazarlarımızdan

22 Eylül 2020, Salı 13:37
22 Eylül 2020, Salı 07:00
Sıradaki haber yükleniyor...
holder