Gerçek satış mı?

24 Mart 2014, Pazartesi 05:00
AA

Annem sahibi olduğu gayrımenkulü bana sattı. Annem vefat etti. Şimdi bana yaptığı satış iptal olur mu? ? A.B.

Okuyucumun sorusu daha detaylı, ancak kendisinin tanınmasını istemediği için mektubunu bu kadar özetledim, zira bu olay pek çok kişinin başında. Bu nedenle de yanıtım yine genel çerçeve içinde olacak, özele dokunmayacağım.

[[HAFTAYA]]

Herkes malından dilediği gibi tasarruf eder. Malını ister satar ister bağışlar. Bunda tereddüt yok. Ancak bazı hallerde bir üçüncü kişinin haklarını bertaraf etme maksadı ile hareket edilir de muvazalı işler yapılırsa bu işlemin iptalini talep mümkün olur. Bu çoğunlukla miras işlerinde görülür. Aile büyüğünün biri, mirasçılarından birini mirasından mahrum etmek için, malvarlığını istediği birine bağışlar ama tapuya gittiğinde satış gibi gösterir. İşte bu danışık işe hukukta muvaza denilir. İspatlanırsa işlem iptal olunur. Gayrimenkul satış işlemleri geçerlidir, zira miras bırakanın malvarlığından gayrimenkul çıkmış yerine nakit girmiştir. Dolayısı ile gerçek bir satışın iptali söz konusu olmaz. Ancak muvaza varsa iptali söz konusudur ki bu halde iddia eden, her ne kadar tapuda satış gösterildi ise de gerçekte para ödenmedi, bağış yapıldı şeklindeki iddiasını ispatlamak zorundadır. Bu husus çeşitli yollarla ispatlanabilir. Bunun en basit örneği satıcıya hiç para ödenmediğinin ispatıdır. Bu halde alıcının hayatta hiç çalışmadığı, para kazanmadığı, bu parayı ödemesinin imkanının bulunmadığı hususu ispatlanmaya çalışılır. Bu ispatlanırsa tapu kayıtları iptal olunur, miras, mirasçılar arasında bölüşülür. Bu gibi durumlarda alıcının mali durumu elverişli ise gerçek satış yapıldı ise endişe edecek bir şey yoktur. Aslında dava açanın, para ödenmediği, mal kaçırma amacı bulunduğu hususunu ispat etmesi, edemezse davanın reddolunması gerektiği halde tatbikatta, satın alan da canla başla gerçek satış olduğunu ispata çalışmaktadır. Bunun ispatı da en kolay, satış bedelinin, satıcı hesabına bankaya yatırılmasıdır. Bu durumda bedeli mukabili alındığı kolaylıkla ispatlanır. Okuyucumun sorusu, “Satış iptal olunur mu?” idi. İddia edecek taraf muvazaayı ispatlayamayacağına göre endişe edecek bir durum yok. Ancak gerçekte muvaza var da ispatlanacak ise evet açacağı davayı kazanabilir.

Sıradaki haber yükleniyor...