Gizli ayıp var mı?

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kat karşılığı inşaat yapılan binada daire sahibi oldum ve daireleri sattım. Bir daireyi alan kişi teslimden sonra pek çok tadilat yaptı ve neticede sekiz ay sonra duvarlarda rutubet olduğu gerekçesi ile bana dava açtı. Mahkeme de dosyayı bilirkişiye verdi. Bilirkişi dosya üzerinden inceleme yapıp benim aleyhime rapor hazırladı. Bu doğru mu? Bu işin bir zamanaşımı yok mu? Bunun sonucunun ne olacağı konusunda bilgi verir misiniz? H.M.

***

Okuyucum müteahhit ile yaptığı anlaşma sonucu bitirilen inşaatta daire sahibi olmuş, bunu da satmış. Sekiz ay sonra binada rutubet oluşmuş, sekiz ay sonra ortaya çıkan bu durum için ‘gizli ayıp’ diyoruz. Gizli ayıp, bir satış işlemi sırasında satılan malda görülmeyip sonradan ortaya çıkan hasardır. Binadaki duvarların rutubet alması satın alma sırasında görülmediğine göre bu husus bir gizli ayıptır.

Satın alan kimse için satın alma tarihinden sonra ortaya çıkan gizli ayıplar için makul süre içinde karşı tarafa bildirimde bulunma ve dava açma hakkı vardır. Makul süre için ‘üç aydır-beş aydır’ diyemeyiz zira bu süre ortaya çıkan olayla ilgili olup tüm ayıplar sadece binanın rutubet alması değildir. Muhtelif ayıplar ihtimal dahilindedir. Şimdi okuyucumun anlattığı olaya geleyim.

Bu konuda bir dava açılmış, burada mahkemenin görüşü önemli ancak yadırgadığım husus, bilirkişiye dosyanın tevdii ile bilirkişinin dosya üzerinden rapor hazırlamasıdır. Zira böyle bir olayda mahalline gidip rutubetlenmenin nedenlerinin teknik olarak incelenmesi şarttır. Anlatılan olayda, satın alan kişinin binada detaylı bir değişiklik yaptığı söyleniyor.

Acaba rutubetlenme, binanın inşası sırasında yapılan izolasyonun tekniğine uygun yapılmayışından mı yoksa malikin tadilat sırasında yaptığı herhangi bir hatadan mı ortaya çıkmaktadır? Buna bakmak lazım. Bu da dosyanın incelenmesi ile değil mahallinde keşifle anlaşılır. Şayet inşaat sırasında yapılan hatalı işlerden kaynaklanmakta ise bu bir gizli ayıptır, müeyyidesi olacaktır.

Şayet binada yeni malik tarafından yapılan tadilat nedeni ile oluştu ise okuyucum yönünden sorumluluk olmayacaktır. Davanın sonucu ne olur söyleyebilmem mümkün değil ama bilirkişi raporuna itiraz ile mahallinde keşif icrasını talep etmek şart gibi görünüyor. Bu gibi olaylarda Yargıtay, inşaat nedeni ile bu ayıbın ortaya çıkması durumunda ne sürede ortaya çıkabileceğinin dahi araştırılmasını istemektedir. Bu hususların ikmali şarttır.

Yazarlarımızdan

Sıradaki haber yükleniyor...
holder