Hacizli hali ile devir yapılamaz

14 Nisan 2019, Pazar 08:30
AA

Bir binada kat maliklerinin muvaffakati ile inşaat yapacağız ancak bir dairede SGK haczi var. Bunun kaldırılması için tapuya müracaat ettik, kaldırmadı, bu haliyle müteahhit adına tescil talep ettik, o da kabul görmedi. Bu haczi nasıl kaldırırız veya bu hacizle birlikte inşaata nasıl devam ederiz? ● M.D.

Bir gayrimenkul üzerinde ipotek veya haciz olabilir, bu gayrımenkul el değiştirecek ise bu haciz veya ipotekle yükümlü olarak el değiştirir, bunda hukuki bir engel yok. Ancak haciz bir kamu kurumu tarafından konulmuş ise durum değişir. Bu haciz kalkmadığı sürece gayrimenkul bu hacizle yükümlü olarak dahi el değiştiremez. Yani kamu kurumu tarafından haciz tatbik edilmiş bir gayrimenkul el değiştirecekse mutlaka üzerindeki haczin kalkması gerekir. Hatta biraz daha ileri gideyim. Kamu kurumunun borcunun ödeneceğinin o dosya için kabul edilmesi halinde dahi aynı kurumun sair şubeleri ile ilgili borçlar dahi sorgulanır. Anlatılan olayda SGK’nın alacağı için koyulmuş haczin kalkması şart, başka bir imkan yok. Bir de kamu kurumlarının haczinin zamanaşımına uğramış olması ihtimali söz konusu olabilir ki bunun için bir meslektaşımın borcun doğduğu tarihi, haczin koyulduğu tarihi ve zamanaşımı konusunu incelemesinde yarar var. Tatbikatta böyle bir zamanaşımı nedeniyle haczin kendiliğinden kaldırıldığına tanık olmuyoruz ancak bir hukuki girişim sonuç verebilir. Bu nedenle bir hukukçudan yardım almak gerekebilir aksi halde borç ödenip haciz kaldırılmadan bir devir talebi kabul görmeyecektir.

Sıradaki haber yükleniyor...