Henüz hisseniz belli değil

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Elimde vefat eden dedem ve babaannemden kalma muhtelif tapular var. Tapuların üzerinde 190/4 hisse yazıyor. Bu tapularla ilgili arazileri satabilir miyiz? Ekilip biçilen bu yerlerden kira alabilir miyiz? Diğer hissedarların kim olduğunu bilmiyoruz öğrenebilir miyiz?  E.A.

Önce bir hatayı düzelteyim, sizin tapuda 190/4 yazmıyordur 4/190 yazıyordur. Yani ilgili arazide 190’da 4 hisse. Bu hisse dedenizin veya babaannenizin. Peki dede veya babaanne vefat ettiğine göre onların başka mirasçıları da var. Dolayısı ile hisse artık 4/190 değil, size düşen hisse daha da ufaldı, ancak ne kadar ufaldı tam bilmiyoruz. Bunları bildikten sonra ne yapacağınıza karar vereceksiniz. Peki nasıl bileceğiz? Öncelikle sulh hukuk mahkemesine başvuracaksınız ve veraset ilamı isteyeceksiniz.

[[HAFTAYA]]

Bakalım dede ve babaanneden kimlere ne kadar hisse kalmış, zira siz torunsunuz arada bir kuşak daha var, yani baba ve kardeşleri. Bunun için veraset ilamını almanız şart. Size sulh hukuk mahkemesine başvurun dedim. Artık noterler de veraset ilamı veriyor, şayet aile tablosu fazla karışık değil ise noterden daha çabuk temin edersiniz. İşte bu veraset ilamını aldıktan sonra da gayrimenkulleri adınıza tapuda tescil ettireceksiniz. Zor bir iş değil, önce var ise Veraset Vergisi’ni yatırın sonra veraset ilamını tapuya ibraz edip tescil talep edin yaparlar. İşte bundan sonra atıp satmaya, ecr-i misil talep etmeye ona göre karar verin. Çünkü payınızın ne olduğu o zaman belli olacağı gibi bu dört hisseye sizinle birlikte sahip olacak olanlar elbirliği mülkiyeti dahilinde (iştirak halinde) malik olacaklar. Yani onlarla birlikte hareket edeceksiniz. Biraz karışık gibi geldi ama anlatırken öyle görünüyor. Hele siz önce veraset ilamını alın gerisi iplik söküğü gibi gelir.

Bu, ortaklığın devri işlemidir

Bir kooperatiften daire alacağım ancak tapuda satış yapmayız dediler. Bunda bir sakatlık yok mu?  M.N.

Bir sakatlık olmayabilir, şöyle: Her zaman tekrar ettiğim daha çok tekrar edeceğim husus, gayrimenkullerin mutlaka tapuda alınıp satılması gerektiği. Bunun başka yolu yok. Ancak iş kooperatiflere geldi mi durum biraz değişiklik gösteriyor. Kooperatif arsayı kendi adına alır, inşaatı kendi adına yapar. Ancak burada hak sahipleri ortaklardır. İnşaat sürerken de kura çekimi yapılır ve dairelerin ileride sahip olacak ortaklar belirlenir. Ancak bu safhada dahi inşaat halen kooperatif adınadır. Böyle kura çekilerek yeri belirlenen kişiler ihtiyaç halinde bu yerlerini satabilirler. Dış görünüş itibarıyla daire satışı gibidir ama bu iş hukuki cephesi ile sadece kooperatif ortaklığının devridir. Dolayısı ile bir gayrimenkul satışı değildir. Dolayısı ile satanın da adına tapuda tescil edilmiş değildir. Bu nedenle de kooperatif ortaklığının devri tapuda yapılmaz. Taraflar kendi aralarında bir devir sözleşmesi yapar ve bunu kooperatife sunar. Böylece kooperatiften eski ortak çıkar yeni ortak girer ama kura ile kazandığı hakları da yeni ortağa geçer. Şimdi okurum da bakacak, eski ortak tapuda henüz malik olmamış, sadece kooperatif ortağı ise evet bu halde aralarında yapacakları devir sözleşmesi ile bu işi halledecek. Tapuda adlarına tescil var mı yok mu? Bunu nasıl bilecek? Kolay, kooperatife soracak. Şayet daireler henüz kooperatif adına ise bir problem yok, devir sözleşmesi adi yazılı belge ile de olabilir imza tesdiki sureti ile noterde de olabilir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder