İçeriğini bilmek lazım

AA

Avukata taahhüt verdiğim için hapis cezası aldım. Sonra haciz dairesine gidip asıl borcumu ödedim, hapis cezası düştü. Ancak avukat beni tekrar mahkemeye verdi. Tekrar hapis cezası çıkar mı? ● K.T.

★ ★ ★ ★ ★

İcra konularında hapis cezası çıkmasının şartlarını ara sıra hatırlatıyorum. Bunu yapmamın nedeni icra takiplerinin çok yüksek rakamlara ulaştığı günümüzde okuyucularımın bu konuda bilinçli olmasını sağlamak. Eskiden mal bildiriminde bulunmamak hapis cezasını gerektiriyordu, şimdi bu hapis yatmak için yeterli değil.

Örneğin kasten yanlış beyanda bulunmak veya mal beyanında bulunmamak cezayı gerektirir ama bu ticareti terk edenler için söz konusudur. Taksitle ödeme taahhüdünde bulunulduğu halde taahhüdü ihlal hapis cezasını gerektirir.

★ ★ ★ ★ ★

Okuyucum avukata taahhüt verdiği için hapis cezasına çarptırıldığını söylüyor ama burada atladığı bir husus olduğu kanaatindeyim. Zira hapis cezasına çarptırılması için icra takip dosyasına taahhütte bulunması gerekir. Muhtemelen icra dairesine avukatla birlikte gittiler ama okuyucum dosyaya taahhütte bulundu.

Yoksa icra takip dosyası dışında bir taahhüt hapis cezasını gerektirmez. Ayrıca böyle bir cezaya çarptırılan, borcunu ödediğinde hapis cezası da kalkar. Nitekim okuyucumun olayında da böyle olmuş.

★ ★ ★ ★ ★

Şimdi avukat yine şikayette bulunmuş. Aynı taksit ödemesindeki gecikme iki defa hapis cezası verilmesine neden olmaz. Dolayısıyla bu defa bir başka şikayet nedeninin ortaya çıkmış olma ihtimali var. Zira yukarıda bir kısmını saydım, cezayı gerektirecek davranış sadece taksit geciktirme değil.

Bazı hallerde birinin mallarına haciz tatbik edilmez ama mallar için hapis kararı verilir. Bu halde malların bulunduğu yeri değiştirmek, alacaklıları zarara uğratmak amacı ile malvarlığını eksiltmek bile cezayı gerektirir.

★ ★ ★ ★ ★

Yani icra takip dosyasına bakmadan şikayetin nedenini bilmek mümkün değil. Önce şikayetin bulunduğu icra mahkemesinde dosyaya bakmak, orada gösterilen nedenlerin var olup olmadığını incelemek için de icra takip dosyasını incelemek gerekir. Bunu da bir meslektaşımın yapmasında yarar vardır.

Çünkü bazı hallerde şikayet konusu ortada yoktur, bu yönde dosyaya müdahale edilir, bazı hallerde de suç kabul edilen husus yerine getirilir, örneğin taahhüt edilen taksitlerin ödenmesi gibi, bu halde problem ortadan kalkar. Bu nedenle dosyayı bir meslektaşımın incelemesinde büyük yarar vardır.

Sıradaki haber yükleniyor...