İki ayrı hukuki işlem

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Annem yaşlı bir kadın ama on yıl önce maliki olduğu tarlayı ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bana devretti. Ablam da sahibi bulunduğu daireyi, hiç görüşmediğimiz bir kardeşimize bırakmamak için bana vermek istiyor. Bu işlemler neticesinde hukuki bir ihtilaf çıkar mı? ? Z.Y.

[[HAFTAYA]]

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile bir dairenin adınıza devri ayrı hukuki nedene dayan işlemlerdir. Önce ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, prensip olarak birine bakma mecburiyeti bulunmayan kimseler arasında birinin karşısındakini bakıp gözetme, diğerinin de buna karşı bir değer devri veya taahhüdü içermesidir. Biri karşısındakine bakacak, diğeri de ya sözleşme anında bir varlığı karşısındakine verecek veya ölümüne bağlı olarak taahhüt edecek. Böyle bir sözleşmeden dolayı muhtelif ihtilaflar çıkabilir. Hiç bir ihtilaf çıkmaz demek fazla iyimserlik olur. Çoğunlukla benzer olaylarda bakıma muhtaç kişinin sözleşmeyi yaptığı tarihte akıl sağlığının yerinde olmadığı, veya hukuken ve ahlaken zaten bakım borcu bulunduğu gibi iddialar ileri sürülmektedir. Bunların dışında bir anda akla gelmeyecek iddialar var olabilir. Bunların arasında en yaygın olanı “bakım borcunu yerine getirmedi” iddiasıdır ki. Aslında bu iddiayı sadece bakım alacaklısı sürebilecekken, bakım alacaklısının ölümü arkasından diğer mirasçıların da ileri sürdüğü ve böyle bir davaya bakıldığı da olmaktadır. Ablanızın dairesini size devretmesi konusuna gelince. Bu konuda hukuki bir engel yok. Size şimdiden bağış yapabilir veya ölüme bağlı bir tasarruf olarak size vasiyet edebilir. Bir başka kardeşinizin olması bu işlemleri yapmanıza mani değildir. Zira kardeşler arasında ölüme bağlı mahfuz hisse yoktur.kardeşin mahfuz hissesi bulunmadığı için kız kardeşinizin size yapacağı bağış da veya vasiyetname ile mal bırakma işlemi de bir engelle karşılaşmayacaktır. Peki bu işlemler ileride dava konusu olur mu? Herzaman söylediğim bir sözü tekrar hatırlatacağım. Herkes bir neden gösterip bir dilekçe ile dava açabilir. Ancak mühim olan açılan davanın hukuki bir nedene dayanması ve sonuçta davanın kazanılabilir olmasıdır. Anlattığı şekilde yapılan işlemlerde böyle bir davaya muhatap olursanız davada güçlü durumda olursunuz.

Yazarlarımızdan

19 Nisan 2021, Pazartesi 07:38
19 Nisan 2021, Pazartesi 07:34
19 Nisan 2021, Pazartesi 07:01
Sıradaki haber yükleniyor...
holder