İspatı zor bir durum

YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eşim hayattayken bir daire almıştık. Eşim vefat etti ve ilk eşinden olan çocuğu, tapu iptal talepli dava açtı. Şayet iptal olmaz ise tenkis istiyor. Vefat eden kocam hayattayken, bu çocuğa da mal bağışlamıştı. Bahsettiğim daireyi alırken de benim birikmiş ziynet eşyam satıldı. Bu dava nasıl sonuçlanır? M.A.

****

Okuyucuma yanıt vereceğim ama sonunda ‘bu dava şöyle sonuçlanır’ diyemem. Zira bu hususta karar mahkemenin olacak. Ancak hukuki durumun ne olduğunu söyleyebilirim. Birincisi; okuyucum ‘bir daire almıştık’ diyor ama dairenin kimin üzerine alındığından söz etmiyor. Fakat olayın gelişmesi, alınan bu dairenin okuyucumun adına tescil edildiğini gösteriyor.

Yani dava açan evlat, babasının mirasçısı sıfatı ile okuyucuma ait tapu kaydının iptalini ve 3/4 miras payının kendisine verilmesini istiyor. Ancak bu talep, gerçekte bağış yapılan ama tapuda satış gibi gösterilerek devir işlemi gerçekleştirilen gayrimenkuller için söz konusu olabilir. Oysa olayda üçüncü kişiden alınan bir daire var ve anlaşıldığı kadarıyla doğrudan okuyucum adına tescil edilmiş. Kendisi de satın alınırken ziynet eşyasının satıldığını söylüyor. Yani doğrudan doğruya bir muvazaa yani bağış olduğu halde satış gösterilmiş gibi bir durum ispata muhtaç ama zor.

****

İkincisi; vefat eden eş hayattayken çocuğuna da birtakım mallar vermiş. Bu şöyle değerlendirilebilir: Vefat eden eş hayatta iken miras taksimi yapmış. Miras bırakanın ölümden önce yapmış bulunduğu tasfiye maksatlı kazandırmalar, miras hesabına dahil edilir. Dolayısıyla vefat eden eş, okuyucuma bu daireyi veya dairedeki hissesini devretmiş olsaydı, çocuğuna yaptığı kazandırmalar da miras hesabına veya gerektiğinde tenkis hesabına dahil edilecekti.

Zira davacı, gerektiğinde tenkis de talep etmiş. Konuyu ancak bu kadar anlaşılabilir hale getirdim. Zira teknik terimler kullanmak zorundayım. Örneğin ‘tenkis talep etmiş’ derken, davacının saklı payını talep etmesini kastettim. Biliyorsunuz evladın saklı payı miras payının yarısıdır. Netice olarak evladın davasında iddiasını ispatta güçlük görüyorum ama takip edilmesi gereken bir dava.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder