Tamer Heper İstisnai günler yaşıyoruz
HABERİ PAYLAŞ

İstisnai günler yaşıyoruz

Kat malikleri genel kurulunda, koronavirüsten dolayı havuz doldurmama kararı alınabilir mi? S.S

Önce genel bir değerlendirme yapalım: Kat malikleri kurulunda alınan kararlar, tüm kat maliklerini ve anayapıda bağımsız bölümleri kullanan herkesi bağlar. Dolayısıyla ortak mahaller için de genel kurulda birtakım kararlar alınabilir.

Burada akıllara takılacak husus, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19’uncu maddesi olabilir. Bu madde, ortak mahallerde yapılacak inşaat, onarım, tesis vs. için kat maliklerinin beşte dördünün rızasının aranması hususudur. Ancak dikkat edilirse, anlatılan olayda inşaat onarım veya yeni bir tesis söz konusu değil.

Her zaman rastlanmayacak şekilde istisnai bir olay karşısında davranış nasıl olmalıdır? Konu sağlıkla ilgilidir. Soru havuzu doldurmama konusunda olduğuna göre, bugünkü salgın şartlarında doldurmama cihetine gidilip gidilmeyeceği öğrenilmek isteniyor. Benim kişisel görüşüm; evet sağlık nedeni ile beşte dört kuralına uyulmadan, çoğunlukla ‘doldurmama’ kararı alındığı takdirde, buna uyulması gerektiği yönündedir.

Dikkat çektiğim husus ise henüz boş olan havuzun doldurulup doldurulmaması. Şayet her şeyi ile kullanıma hazır bir havuz söz konusu olsaydı, bu halde belki ‘özellikle sağlık şartlarına göre kullanıma elverişli biçimde hazır bulundurulması gerekecektir’ fikrini ileri sürebilecektim. Ancak bu halde de kat malikleri kurulunda herhangi bir yönde karar alınsaydı dahi, yöneticiye ‘yok bu karara uyma’ deme hakkımız olmayacaktı.

Zira yöneticinin görevleri arasında, kat malikleri kurulunda alınan kararları uygulama yükümlülüğü var. Bu durumda olsa olsa alınan kararın iptalinin söz konusu olabileceğinden söz edecektim.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder